Tình hình mình đi làm suốt shop không có người quản lý cần sang lại mặt bằng nằm trên đường bắc hải mặt tiền
diện tích : 36m2
Giá sang shop là : 60tr
Bạn nào cần liên hệ : 0975 242 713
ghi chú : Miễn cò lái các kiểu.