38% TIỀN THƯỞNG MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014 CHO THÀNH VIÊN MỚI
Đón Năm Giáp Ngọ 2014 - Thêm nhiều sự lựa chọn cho Thành Viên Mới

THỂ LỆ:

 1. Chương trình chỉ áp dụng cho Thành Viên mới sử dụng tiền tệ VND. Thành Viên Mới chỉ được chọn duy nhất MỘT(01) sản phẩm là Casino Trực Tuyến để nhận khuyến mãi.
 2. Khuyến mãi này được bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 26/01/2014 đến 23:59:59 ngày 28/02/2014.
 3. Thành viên cần tiến hành chuyển quỹ với mức thấp nhất là 168 VND trong thời gian diễn ra khuyến mãi. Mỗi thành viên chỉ được nhận tiền thưởng duy nhất một (01) lần.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. Thành viên cần điền đúng MÃ TIỀN THƯỞNG:
  MÃ TIỀN THƯỞNG SẢN PHẨM TÀI KHOẢN TIỀN THƯỞNG TỐI ĐA YÊU CẦU VÒNG CƯỢC W38VNCA CASINO TRỰC TUYẾN CASINO TRỰC TUYẾN 668 VND 5 Ví dụ:
  Chuyển quỹ vào tài khoản Casino Trực Tuyến: 168 VND
  Nhận thưởng 38% khuyến mãi: 38% x 168 VND = 63.84 VND
  Số tiền cược yêu cầu: (63.84 VND + 168 VND) x 5 = 1,159 VND
  **Chương trình khuyến mãi không thể áp dụng chung với chương trình “ 100% & 20% TIỀN THƯỞNG CHO THÀNH VIÊN MỚI “ và tất cả chương trình khuyến mãi TIỀN THƯỞNG hiện có **
 2. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược vô hiệu, cược đặt 2 bên và kiểu cược Dec dưới 1.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5 ; HK odd dưới 0.50 ; Indo odd dưới -2.00 và US odd dưới -200, Trò Chơi Slot sẽ không được tính vào tổng tiền tái đặt cược.
 3. Trong vòng 30 ngày nếu như tất cả tiền gửi và tiền thưởng không trải qua ít nhất một (01) vòng cược thì toàn bộ số tiền thưởng sẽ bị hủy.
 4. Tất cả chương trình Hoàn Trả Quý Khách sẽ được nhận sau khi hoàn thành các vòng cược yêu cầu của khuyến mãi 38% tiền thưởng dành cho thành viên mới.
 5. Chương trình tiền thưởng chào mừng 38% không thể áp dụng chung với chương trình “ 100% & 20% TIỀN THƯỞNG CHO THÀNH VIÊN MỚI “ và tất cả chương trình khuyến mãi TIỀN THƯỞNG hiện có.
 6. W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào.
 7. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.