Auto Task Killer là phần mềm tự động tắt các tiến trình không cấp thiết giúp hà tằn hà tiện pin và tăng tốc độ cho điện thoại của bạn.Một số trò chơi và vận dụng sẽ tiếp chạy trong chế độ backgroud ngay cả khi bạn tắt chúng, khiến cho điện thoại của bạn chạy chậm. nên chi, phần mềm này rất bổ ích giúp tăng tốc cho điện thoại.

Một số tính năng chính ứng dụng android Automatic Task Killer:

Danh sách các áp dụng theo phiên bản và kích thước.
tìm và sắp xếp các ứng dụng.
Hiển thị thông báo bộ nhớ đã sử dụng và bộ nhớ trống.
Kích hoạt tùy chọn “Auto Task Killer”.
Tùy chọn bắt đầu chạy “Auto Task Killer” ngay khi khởi động.
Tùy chọn tắt các tiến trình theo quy định sử dụng bộ nhớ, thí dụ: nếu chọn 80% thì khi sử dụng bộ nhớ vượt quá 80% sẽ tự động tắt tiến trình.

Tải về máy : Auto Task Killer