nghiên cứu viện điện lực Mỹ ( EPRI ) và một số công ty điện lực nghiên * dụng cụ lắp trên sào thao tác để thợ đường dây nhận diện các tuyệt duyên thanh composit (hay còn gọi là cách điện polymer) có độ xui xẻo ý hay khi làm việc trên lưới không cắt điện.

thí nghiệm ngoài trời trên qui tiếng cả nhà không , thực hành từ sàn thao tác trên máy nâng tại thí nghiệm thất của Viện EPRI , thành phố Lenox , bang Massachusetts , Hoa Kỳ.
request thiết yếu bảo chứng an toàn cho công nhân làm việc với tuyệt duyên thanh composit ( còn làm gọi là tuyệt duyên thanh polime hoặc tuyệt duyên thanh bão khiểm là sứ - non ceramic insulator ) dùng với phụ kiện đường dây trên đường dây truyền tải mà không để ý cắt điện là khẳng định được tính nguyên vẹn cả về điện cũng như về cæ giới của tuyệt duyên thanh polime đã trang thiết và của từng tuyệt duyên thanh dùng để thay thế.

bất tỉ đối với sứ đứng hoặc cách điện thủy tinh, khó có xác xuất nhận diện tuyệt duyên composit kém chất lượng vì chưa có qui trình nào được Quần chúng chấp thuận song song lại dễ ứng dụng để thực hành việc này , và vì hiện chưa có dụng cụ thẩm tra tuyệt duyên composit trước khi làm việc trực tiếp với điện. Đáo đầu lai , một số công ty điện lực không muốn sử dụng tuyệt duyên thanh composit , còn các công ty điện lực có sử dụng tuyệt duyên thanh composit , duy độc nhất nhân số công ty tránh làm việc trực tiếp với điện trên các kiến trúc có sử dụng loại tuyệt duyên này.

trước đây , chưa có dụng cụ xách tay nào nghệ thuật cơ bản nhân đường dây sử dụng nhằm phát hiện các tuyệt duyên thanh composit kém chất lượng. Nhiên nhi vào năm 2003 , Viện EPRI đã phát động đề án nghiên * thử một thiết bị dò đơn giản dùng để đoan lượng tính nguyên vẹn của tuyệt duyên thanh composit đã trang thiết ở vị trí làm việc.

hiệp tác nghiên * thử

đề án ban đầu của Viện EPRI tập trung cốt tử vào các kiến trúc thép thanh giàn 230 kV mạch kép , dù rằng các kiến trúc 230 kV kiểu khác cũng đã được coi xét. Đối với các kết cấu tuyệt duyên thanh được thí nghiệm , đề án đã rõ ràng tỉ lệ phần trăm các tuyệt duyên composit có xác xuất đã có tính dẫn điện trước khi làm giảm mức phóng điện đại 麵 nhi quá điện áp đóng cắt xuống dưới mức chấp nhận được. Thử nghiệm này cũng khẳng định việc sử dụng lượng cụ kiểu thang vạch ( ladder meter ) bão khiểm là một lựa chọn khả năng để đoan lượng tình trạng điện của tuyệt duyên thanh composit đang vận hành.

Một trong những đóng góp đáng kể mà đề án đã đem lại là rõ ràng được tràng độ lâm giới của khuyết tật mà dụng cụ thẩm tra phải nhận diện khi làm việc với các kết cấu tuyệt duyên thanh cụ * được thí nghiệm. Dựa trên các thí nghiệm xung đóng cắt , khuyết tật lâm giới được định nghĩa là khuyết tật làm nối tắt , tức là làm ngắn mạch khoảng 18% bề dài tuyệt duyên thanh. Đây là khai đoan tiên trong nỗ lực nghiên * thử.

Từ kết quả của nỗ lực ban đầu , đã nhận diện được ý tưởng ban đầu về công nghệ thung sự Sự tình và bắt đầu phát triển ngạnh bàn. Song song với nỗ lực này , trong một đề án riêng , Viện EPRI đã thu thập thông báo chi tiết về các xá tử tuyệt duyên thanh composit tại hiện trường và đoan lượng các tuyệt duyên thanh đã làm việc trong thời gian dài trên công trình. Các xá tử ở $HOVATEN$ ( Mỹ và Canađa ) đã được phân loại theo kiểu xá tử và cất giữ trong cơ sở dữ liệu. Một số tuyệt duyên thanh đã làm việc trong thời gian dài và xuất cục bỏ khỏi lưới điện cũng đã được mổ xẻ ra để phân tích.

đặc thù phù hợp

Trong công tự khai triển đề án , đã rõ ràng các đặc tính của thiết bị dò khuyết tật trong tuyệt duyên thanh. Máy dò này phải: Cho mệnh linh rỏ rành khi có khuyết tật nghiêm trọng hoặc khuyết tật tệ hơn và không nhạy với các khuyết tật ít nghiêm trọng.

$HOVATEN$ hiện được các khuyết tật lớn trong tuyệt duyên thanh composit đang mang điện và bỏ quá những khuyết tật nhỏ;
$HOVATEN$ dụng biện pháp hiện đã quen thuộc với thợ đường dây;
$HOVATEN$ chắc để làm việc tại hiện trường và đơn giản trong sử dụng.
$HOVATEN$ và nhẹ để dễ xử lý;
$HOVATEN$ dạng phân bố điện áp trên tuyệt duyên thanh phải ở mức thấp nhất.

biện pháp

Nhóm nghiên cứu của Viện EPRI phát triển dụng cụ lắp trên sào thao tác có hai than điện có lò xo đặt gian cách khoảng 6 inch ( 152 mm ). Đẩy các than điện tì vào vỏ của tuyệt duyên thanh. Điện cao thế cao tần được đặt vào giữa các than điện. Bộ dò dễ dàng cảm nhận nhờ phản lực thành hiệu thông qua các than điện lò xo , đặt điện áp và bắt đầu thực hành phép đo.

Cảm biến lắp sẵn trong than điện nối đất nhận được tín hiệu trong công tự đo. Bộ dò phân tích tín hiệu nhận được và thông báo cho người sử dụng biết phần được thí nghiệm có tính dẫn điện hay tính bán dẫn. Điều này giúp rõ ràng tuyệt duyên thanh có phá hoại về điện hay không. Dụng hộ biết được kết quả y chiếu thanh âm ban phát và thể đăng đỏ hoặc xanh lá cây bật sáng. Thông báo chi tiết hơn cũng có xác xuất đọc được , và được lưu trữ quá lộ vô tuyến theo thời gian thực vào iPad hoặc thiết bị tương tự.

người thực hiện biện lí các thí nghiệm trên tuyệt duyên thanh theo từng nấc gian cách 6 inch ( 152 mm ) , bắt từ đầu phía đầu nối đới điện. Nếu nhận diện đoạn phá hoại về điện dài hơn bề dài qui định trước , thì người thực hiện thí nghiệm ngừng đo và đoan lượng liệu có nên làm việc trong điều kiện đới điện tại vị trí làm việc này hay không.

Các thách thức trong công tự khai triển

Nhóm nghiên cứu của Viện EPRI đã phải siêu xa nhiều thách thức khi lên kế hoạch phát triển máy dò khuyết tật trong tuyệt duyên thanh.

Để thực hành được tốt các phép đo , máy dò cần được nối với văn kiện đính kèm đầu nối của tuyệt duyên khi đoan lượng phần liền kề của tuyệt duyên. Ngạo nhiên là nếu dụng cụ đới điện thế thả nổi cận bàng văn kiện đính kèm đầu nối của tuyệt duyên thanh đang mang điện , hồ quang sẽ hình thành từ dụng cụ này sang văn kiện đính kèm đầu nối của tuyệt duyên thanh. Cần có đường tiếp hoả đến văn kiện đính kèm đầu nối tuyệt duyên thanh để tị miễn hồ quang nảy sinh trong lúc đoan lượng phần liền kề của tuyệt duyên thanh. Nhưng với công nghệ đang được khai triển , đường tiếp hoả tới văn kiện đính kèm đầu nối của tuyệt duyên có xác xuất đạo phát kết quả đo sai lệch.

Để thung sự điều này , nhóm nghiên cứu đã tìm ra một biện pháp quan hồ việc sang thiết một than điện canh gác đới điện thế thả nổi , cụ * là lồng Faraday , bao quanh các đầu dò và hộp điện khí tử và có xác xuất nối một cách an toàn vào các phần mang điện hoặc nối đất. Sau một vài lần thử đi thử lại , thiết kế canh gác điện thế thả nổi dùng cho máy dò đã Thành tựu trong việc thực hành các phép đo khi đấu vào một văn kiện đính kèm đầu nối của tuyệt duyên thanh. Các thí nghiệm cũng yết thị máy dò làm việc lao cố hơn trong trường điện áp cao và khi đấu vào văn kiện đính kèm đầu nối của tuyệt duyên thanh.
Một thách thức khác là Sự tình trọng lượng. Điều này rất quan yếu vì nhân viên tại hiện trường phải vận hàng dụng cụ này lắp ở đầu sào thao tác. Năm 2010 , nhóm nghiên cứu đã giảm trọng lượng của bộ dò xuống còn 4 , 7 pao ( 2 , 13 kg ) , và đến năm 2011 , đã giảm được trọng lượng xuống thấp hơn nữa.


Xả dọc tuyệt duyên thanh composit loại bỏ khỏi lưới điện để quan sát động đạn phóng điện đại 麵 nhi bên trong. $HOVATEN$ thanh lõi đã được rút xuất cảnh bao tuyệt duyên bằng cao su để thấy rõ cảnh tượng phóng điện đại 麵 nhi phù diện gặp mặt giữa thanh lõi và cao su.
Sau nhiều năm nghiên * và thí nghiệm ở qui mô nhỏ , nhân viên đường dây của các công ty điện lực đã hoàn tất việc thí nghiệm ngoài trời trong điều kiện thực ở điện áp 345 kV sæ thứ tiên vào tháng 6 năm 2010 tại thí nghiệm thất của Viện EPRI ở Lenox , bang Massachusetts , $HOVATEN$. Một số tuyên án xuất xử các thí nghiệm này:

• dụng cụ thí nghiệm có thể thực hiện các phép đo có tính trùng 複 được và nhất quán trên các tuyệt duyên thanh tốt cũng như các tuyệt duyên thanh có khuyết tật trên một dải điện áp , từ sàn thao tác trên máy nâng.
• dụng cụ này có độ nhạy tốt với khuyết tật , cao hơn từ 50% đến 350% so với các phép địa chất , tùy thuộc vào kiểu khuyết tật.
• dụng cụ có xác xuất sử dụng bộ nguồn bên trong nhỏ hơn so với request , nhờ đó có xác xuất giảm hơn nữa trọng lượng.

Một thách thức nữa được rõ ràng là độ tin cậy của kết quả khi phép đo được thực hành trong lúc hồ quang điện đang tắt trên các than điện của thiết bị thí nghiệm. Ban sơ , các nhà nghiên cứu thừa vọng các than điện nối sử dụng để bảo chứng tiếp hoả bộ dò tới văn kiện đính kèm đầu nối kim khí của tuyệt duyên thanh sẽ khắc phục được điều này , nhưng thực tế yết thị phóng điện hồ quang ngoài ý muốn có xác xuất Lộ rõ ra trong lúc đo do sào thao tác sang nhượng và do có khuyết tật. Cần phải tiếp kiến nghiên cứu thung sự các Sự tình này.

Các giai đoạn phát triển sau thời gian ấy

Vẫn một số câu hỏi về quy trình thử ghiệm này. Về Sự tình tính trùng 複 được , câu hỏi sang chế là liệu một người sử dụng máy biện lí nhiều phép thử trên cùng một đối tượng có thu được cách làm khác nhau hay không? Liệu nhiều người khác nhau sử dụng máy thực hành cùng một thí nghiệm có ăn thua bán cân bát lượng hay không? Để khẳng định câu trả lời cho các câu hỏi này , các thí nghiệm rồi đây phải được thực hành theo kiểu không tính trước kết quả: hội chúng không được biết tình trạng của tuyệt duyên thanh , như vậy mới bảo chứng kết quả không bị chỉnh sửa theo cốc đích chủ quan.

Nhóm nghiên cứu tiếp kiến phát triển thiết bị. Sau những nỗ lực đáng kể , đã giảm trọng lượng xuống còn 4 pao ( 1 , 8 kg ) vào năm 2011. Có khả năng Vẫn có nhiều cách khác để giảm trọng lượng và kích tấc xuống nữa. Ngoài ra , biện pháp đo , các giải thuật và điện lộ tử đã được chỉnh sửa để bảo chứng thiết bị chịu đựng đẹp hơn động đạn phóng điện hồ quang kết thúc trên các than điện. Nhóm nghiên cứu cũng cải tiến giao diện của thiết bị thí nghiệm cæ ô phản hồi từ nhân viên công ty điện lực dự khán vào thử nghiệm.Mẫu biểu diễn công nghệ về máy dò tuyệt duyên thanh composit làm việc không cắt điện.
nhân viên của bảy công ty điện lực đã biện lí một loạt thí nghiệm khác ở điện áp 138 kV vào tháng 6 năm 2011 tại thí nghiệm thất của Viện EPRI tại Charlotte , bang Bắc Carolina , $HOVATEN$. Các thí nghiệm này yết thị tính trùng 複 được biểu lộ khi những người khác nhau sử dụng thiết bị này để thí nghiệm. Trong số 185 phép đo được thực hành trong các lần thí nghiệm này , có 2 phép đo cho kết quả dương tính sai. Phân tích kết quả cho phép các nhà nghiên cứu sửa đổi các giải thuật để khắc phục Sự tình này.

Sau các thí nghiệm Thành tựu ở thí nghiệm thất ở Charlotte là các thí nghiệm trên qui tiếng cả nhà không làm việc không cắt điện tại thí nghiệm thất cao thế của Viện EPRI tại Lenox vào tháng 9 năm 2011. Một nhóm nhân viên đường dây của các công ty điện lực và các đại phưæ ng đã đến hiện trường dự khán các thí nghiệm này. Trọng tâm của các thí nghiệm này là thực hành thí nghiệm trên qui tiếng cả nhà không ở điện áp 345 kV với nhiều công nhân đường dây sử dụng các kết cấu giống hệt những gì mà công nhân tại hiện trường của công ty điện lực trải qua. Thử nghiệm đã được thực hành trên chuỗi hình chữ I , chữ V và chuỗi néo.

Gần toàn hảo

Các bộ dò chỉ mã thực đã được sử dụng cho thí nghiệm không đóng điện. Thiết bị thí nghiệm này đã nhận diện Thành tựu các khuyết tật khi bộ dò được đấu vào và không được đấu vào các văn kiện đính kèm đầu nối của tuyệt duyên thanh. Công cụ cũng đã truyền kết quả một cách hiệu quả cho thưæ ng đầu thí nghiệm. Công cụ này dễ dàng để xử lý hoặc sử dụng hoặc quản lý khi lắp trên các sào thao tác điện áp 138 kV và 230 kV. Sử dụng với sào thao tác điện áp 345 kV tuy rất có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn nhưng bão khiểm không làm được. Mặc dù chịu đựng tốt phóng điện hồ quang nhưng bộ thử chưa thể làm gọi là toàn hảo. Truyền * động đạn của những thưæ ng đầu thí nghiệm và coi xét lại các kết quả , nhóm nghiên cứu nhận ra nhiều chuye cần sửa đổi cho tiến bộ hơn để có xác xuất điều khiển dụng cụ này dễ dàng hơn.Mẫu biểu diễn của Viện EPRI về robot leo trên tuyệt duyên thanh. Công cụ dò tuyệt duyên thanh composit được đỉnh sổ vị trí bằng sào thao tác , nhưng sau thời gian ấy tự nó biện lí thí nghiệm .
Các đổi thay đã được thực hành và nhân viên công ty điện lực cùng nhóm nghiên cứu viện EPRI đã trở lại thí nghiệm thất của Viện EPRI tại Lenox vào tháng 11 năm 2011 để đoan lượng. Thử nghiệm được thực hành cản bất thượng bất cứ sai lỗi nào , tất cả các hiệu chính trước đó đều đem lại hiệu quả đúng như dự kiến. Bộ dò ngật đắc tiêu phóng điện hồ quang , cho phép thực hành các phép đo trong lúc một hồ quang khá mạnh kết thúc ở văn kiện đính kèm đầu nối của tuyệt duyên thanh. Thử nghiệm này cũng song song thẩm tra việc sử dụng dụng cụ có lắp vòng phân áp.

Để thương mại hóa chế phẩm , Viện EPRI hiện đang làm việc với một chức vụ sẽ sản xuất , cung ứng và tương trợ dụng cụ để làm việc không cắt điện trên sứ composit cho thị trường điện lực. Mười bộ dò hiện đang được chế tạo và sẽ cung ứng cho các công ty điện lực để đoan lượng tại hiện trường và thông báo phản hồi sẽ được cung ứng cho nhóm nghiên cứu phát triển. Các bộ dò sẵn sàng để khai triển vào quí năm 2012. Còn bất đắc bất biện lí thêm một số nghiên cứu và thí nghiệm , cụ * như hiệu đối bộ dò để ăn nhập với tuyệt duyên đứng , hoàn chỉnh các giải thuật và các qui trình thí nghiệm nhằm bảo chứng độ tin cậy.

tiến để sử dụng robot

Một tuyên án xuất xử thí nghiệm trên qui tiếng cả nhà không là sử dụng bộ dò lắp ở đầu sào thao tác 500 kV mà không để ý sự tương trợ sẽ là rất có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn. Lại có các qui trình làm việc có xác xuất xử lí Sự tình này , nhưng vào năm 2010 , các nhà nghiên cứu của Viện EPRI đã nhận diện đây là một ứng dụng phù hợp cho kỹ thuật robot. Viện EPRI đã phát động khai triển chiếc máy leo trên các vật cách điện , tải của máy leo là thiết bị dò khuyết tật.

Năm 2010 , hoàn tất nghiên cứu khả năng và thiết kế chi tiết máy leo trên các vật cách điện. Năm 2011 , chế tạo và thí nghiệm Thành tựu thiết bị biểu diễn công nghệ trên các chuỗi tuyệt duyên hình chữ I , chữ V và tuyệt duyên néo không mang điện. Sau đó , dụng cụ thí nghiệm tuyệt duyên thanh composit lắp ở đầu sào thao tác đã được tích hợp vào máy leo trên các vật cách điện và được thí nghiệm. Kết quả tỏ ra rất hứa hẹn: tính trùng 複 được cao hơn so với các phép đo do người sử dụng sào thao tác thực hành. Mặc dù việc thiết kế chế tạo thử là đầy thách thức và còn phải trải qua chặng đường dài , đề án yết thị việc sử dụng robot trong mai sau có những thượng phong đáng kể , cụ * là phép đo có tính trùng 複 được cao hơn , thung sự các Sự tình về công trường thái học , và loại bỏ nhu cầu con thưæ ng đầu việc trong điều kiện gặp mặt trực tiếp với điện.