nghiên cứu viện điện lực Mỹ ( EPRI ) và một số công ti điện lực nghiên * công cụ lắp trên sào thao tác để thợ đường dây nhận mặt các cách điện thanh composit (hay còn gọi là cách điện polymer) có độ xui xẻo ý hay khi biện công trên lưới không cắt điện.

thử nghiệm ngoài trời trên qui mô thực , thực hành từ sàn thao tác trên máy nâng tại thí nghiệm thất của Viện EPRI , thành phố Lenox , bang Massachusetts , Hoa Kỳ.
request thiết yếu bảo hiểm an toàn cho thợ thuyền biện công với cách điện thanh composit ( còn làm gọi là cách điện thanh polime hoặc cách điện thanh bão khiểm là sứ - non ceramic insulator ) dùng với phụ kiện đường dây trên đường dây truyền tải mà không cần cắt điện là tự tin tuyên bố được tính nguyên vẹn cả về điện nhất dạng về cơ khí của cách điện thanh polime đã lắp đặt và của từng cách điện thanh dùng để thay thế.

không như đối với sứ đứng hoặc cách điện thủy tinh, khó có khả năng nhận mặt cách điện composit kém chất lượng vì chưa có qui trình nào được mọi người chấp nhận song song lại dễ vận dụng để thực hành giá cá , và vì hiện chưa có công cụ thẩm tra cách điện composit trước khi biện công thẳng tay với điện. Đáo đầu lai , một số công ti điện lực mô tâm sử dụng cách điện thanh composit , còn các công ti điện lực có sử dụng cách điện thanh composit , có một số công ti tránh biện công thẳng tay với điện trên các cấu trúc có sử dụng loại cách điện này.

trước đây , chưa có công cụ xách tay nào để công nhân đường dây sử dụng nhằm phát hiện các cách điện thanh composit kém chất lượng. Tuy nhiên vào năm 2003 , Viện EPRI đã phát động đề án nghiên * thử một thiết bị dò đơn giản dùng để đánh giá tính nguyên vẹn của cách điện thanh composit đã lắp đặt ở chức vị làm việc.

hợp tác nghiên * thử

đề án ban sơ của Viện EPRI tập kết cốt yếu vào các cấu trúc thép thanh giàn 230 kV mạch kép , tuy nhiên các cấu trúc 230 kV kiểu khác cũng đã được coi xét. Đối với các cấu hình cách điện thanh được thử nghiệm , đề án đã chính xác tỉ lệ phần trăm các cách điện composit có khả năng đã có truyền đạo tính điện trước khi làm giảm mức phóng điện bề mặt quá điện áp đóng cắt xuống dưới mức xứng đáng. Thí nghiệm này cũng tự tin tuyên bố việc sử dụng lượng cụ kiểu thang vạch ( ladder meter ) bão khiểm là một tuyển trạch khả thi để đánh giá tình trạng điện của cách điện thanh composit đang vận hành.

Một trong những đóng góp bất tiểu đích mà đề án đã đới lai là chính xác được tràng đoản lâm giới của khuyết tật mà công cụ thẩm tra phải nhận mặt khi biện công với các cấu hình cách điện thanh cụ thể được thử nghiệm. Cæ ô các thử nghiệm xung đóng cắt , khuyết tật lâm giới được định nghĩa là khuyết tật làm nối tắt , tức là làm ngắn mạch khoảng 18% chiều dài cách điện thanh. Đây là khai đoan tiên trong cố gắng nghiên * thử.

Từ kết quả của cố gắng ban sơ , đã nhận mặt được ý tưởng ban sơ về bách nghệ thung sự vấn đề và bắt đầu xưæ ng minh phần cứng. Đồng thời với cố gắng này , trong một đề án riêng , Viện EPRI đã thu thập thông tin chi tiết về các xá tử cách điện thanh composit tại hiện trường và đánh giá các cách điện thanh đã biện công trong tràng ki trên công trình. Các xá tử ở $HOVATEN$ ( Mỹ và Canađa ) đã được phân loại theo kiểu xá tử và cất giữ trong sæ đẳng dữ liệu. Một số cách điện thanh đã biện công trong tràng ki và bị loại bỏ khỏi lưới điện cũng đã được mổ xẻ ra để phân tích.

đặc thù thích hợp

Trong quá trình triển khai đề án , đã chính xác các đặc tính của thiết bị dò khuyết tật trong cách điện thanh. Máy dò này phải: Cho chỉ thị rõ ràng khi có khuyết tật nghiêm trọng hoặc khuyết tật tệ hơn và thất linh với các khuyết tật ít nghiêm trọng.

$HOVATEN$ hiện được các khuyết tật lớn trong cách điện thanh composit đang mang điện và bỏ qua những khuyết tật nhỏ;
$HOVATEN$ dụng thủ pháp hiện đã quen thuộc với thợ đường dây;
$HOVATEN$ chắc để biện công tại hiện trường và đơn giản trong sử dụng.
$HOVATEN$ và nhẹ để dễ xử lý;
$HOVATEN$ dạng kết cấu điện áp trên cách điện thanh phải ở mức thấp nhất.

biện pháp

Nhóm Học hỏi của Viện EPRI xưæ ng minh công cụ lắp trên sào thao tác có hai điện cực có lò xo đặt gian cách khoảng 6 inch ( 152 mm ). Đẩy các điện cực tì vào vỏ của cách điện thanh. Điện cao thế cao tần được nạp nhập giữa các điện cực. Bộ dò dễ dàng cảm nhận nhờ phản lực thành hiệu phê duyệt các điện cực lò xo , đặt điện áp và bắt đầu thực hành phép đo.

Cảm biến lắp sẵn trong điện cực nối đất thừa mông hào nhi trong quá trình đo. Bộ dò phân tách hào nhi thừa mông và thông tin cho dụng hộ biết phần được thử nghiệm có truyền đạo tính điện hay tính bán dẫn. Điều này giúp chính xác cách điện thanh có bị tổn hại về điện hay không. Dụng hộ biết được kết quả dựa vào âm thanh phát ra và thể đăng đỏ hoặc xanh lá cây bật sáng. Báo cáo chi tiết hơn cũng có khả năng đọc được , và được lưu trữ quá lộ vô tuyến theo thời gian thực vào iPad hoặc thiết bị tương tự.

thí sự biện lí các thử nghiệm trên cách điện thanh theo từng nấc gian cách 6 inch ( 152 mm ) , bắt từ đầu phía đầu nối đới điện. Ví như nhận mặt đoạn bị tổn hại về điện dài hơn chiều dài qui định trước , thì thí sự thử nghiệm ngừng đo và đánh giá liệu có nên biện công trong điều kiện đới điện tại vị trí biện công này hay không.

Các ngạo nhiên trong quá trình triển khai

Nhóm Học hỏi của Viện EPRI đã phải siêu xa nhiều ngạo nhiên khi biên * xưæ ng minh máy dò khuyết tật trong cách điện thanh.

Để thực hành được tốt các phép đo , máy dò cần được nối với phụ kiện đầu nối của cách điện khi đánh giá phần liền kề của cách điện. Ngạo nhiên là nếu công cụ đới điện thế thả nổi ở gần phụ kiện đầu nối của cách điện thanh đang mang điện , hồ quang sẽ hình thành từ công cụ này sang phụ kiện đầu nối của cách điện thanh. Cần có đường tiếp hoả đến phụ kiện đầu nối cách điện thanh để tị miễn hồ quang nảy sinh trong lúc đánh giá phần liền kề của cách điện thanh. Nhưng với bách nghệ đang được triển khai , đường tiếp hoả tới phụ kiện đầu nối của cách điện có khả năng đạo phát kết quả đo sai lệch.

Để thung sự điều này , nhóm Học hỏi đã tìm ra một biện pháp quan hồ việc sang thiết một điện cực bảo vệ đới điện thế thả nổi , cụ thể là lồng Faraday , bao vi các đầu dò và hộp thiết bị điện tử và có khả năng nối một cách an toàn vào các phần mang điện hoặc nối đất. Sau một vài lần thử đi thử lại , thiết kế bảo vệ điện thế thả nổi dùng cho máy dò đã thành công trong việc thực hành các phép đo khi nối vào một phụ kiện đầu nối của cách điện thanh. Các thử nghiệm cũng cho thấy máy dò biện công bền chắc hơn trong trường điện áp cao và khi nối vào phụ kiện đầu nối của cách điện thanh.
Một ngạo nhiên khác là vấn đề trọng lượng. Điều này rất quan trọng bởi nhân viên tại hiện trường phải vận hành công cụ này lắp ở đầu sào thao tác. Năm 2010 , nhóm Học hỏi đã giảm trọng lượng của bộ dò xuống còn 4 , 7 pao ( 2 , 13 kg ) , và đến năm 2011 , đã giảm được trọng lượng giảm thoái hơn nữa.


Xả dọc cách điện thanh composit loại bỏ khỏi lưới điện để xem xét kỹ lưỡng phốc đằng phóng điện bề mặt bên trong. $HOVATEN$ thanh lõi đã được rút ra khỏi bao cách điện bằng cao su để thấy rõ hiện tượng phóng điện bề mặt trên mặt tiếp xúc giữa thanh lõi và cao su.
Sau nhiều năm nghiên * và thử nghiệm ở qui mô nhỏ , nhân viên đường dây của các công ti điện lực đã hoàn tất việc thử nghiệm ngoài trời trong điều kiện thực ở điện áp 345 kV lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2010 tại thí nghiệm thất của Viện EPRI ở Lenox , bang Massachusetts , $HOVATEN$. Một số định luận rút ra từ các thử nghiệm này:

• công cụ thử nghiệm khả hàng các phép đo có tính trùng 複 được và nhất quán trên các cách điện thanh tốt nhất dạng các cách điện thanh có khuyết tật trên một dải điện áp , từ sàn thao tác trên máy nâng.
• công cụ này có linh mẫn độ tốt với khuyết tật , siêu qua từ 50% đến 350% so với các phép địa chất , tùy quy thuộc kiểu khuyết tật.
• công cụ có khả năng sử dụng bộ nguồn bên trong nhỏ hơn so với request , nhờ đó có khả năng giảm gia chi dĩ trọng lượng.

Một ngạo nhiên nữa được chính xác là độ tin cậy của kết quả khi phép đo được thực hành trong lúc hồ quang điện đang tắt trên các điện cực của thiết bị thử nghiệm. Ban sơ , các nhà Học hỏi thừa vọng các điện cực nối sử dụng để bảo hiểm tiếp hoả bộ dò tới phụ kiện đầu nối kim loại của cách điện thanh sẽ chinh phục được điều này , nhưng thực tiễn cho thấy phóng điện hồ quang ngoài ý muốn có khả năng xuất hiện trong lúc đo do sào thao tác chuyển nhượng và do có khuyết tật. Cần phải nối tiếp Học hỏi thung sự các vấn đề này.

Các thời kì xưæ ng minh sau đó

vẫn còn một số câu hỏi về quy trình thử ghiệm này. Về vấn đề tính trùng 複 được , câu hỏi sang chế là liệu một dụng hộ máy biện lí nhiều phép thử trên cùng một tiêu đích có bác đắc kết quả như nhau hay không? Liệu nhiều tha nhân nhau sử dụng máy thực hành cùng một thử nghiệm có đạt được kết quả bán cân bát lượng hay không? Để tự tin tuyên bố đáp án cho các câu hỏi này , các thử nghiệm rồi đây phải được thực hành theo kiểu không tính trước kết quả: hội chúng không được biết tình trạng của cách điện thanh , như vậy mới bảo hiểm kết quả không bị chỉnh sửa theo ý hướng chủ quan.

Nhóm Học hỏi nối tiếp xưæ ng minh thiết bị. Sau những cố gắng bất tiểu đích , đã giảm trọng lượng xuống còn 4 pao ( 1 , 8 kg ) vào năm 2011. Có khả năng vẫn còn có nhiều cách khác để giảm trọng lượng và kích tấc xuống nữa. Ngoài ra , thủ pháp đo , các giải thuật và mạch điện tử đã được chỉnh sửa để bảo hiểm thiết bị ngao ma đẹp hơn phốc đằng phóng điện hồ quang chấm dứt trên các điện cực. Nhóm Học hỏi cũng cải tiến giao diện của thiết bị thử nghiệm dựa trên trở về từ nhân viên công ti điện lực tham dự vào thử nghiệm.Mẫu trình diễn bách nghệ về máy dò cách điện thanh composit biện công không cắt điện.
nhân viên của bảy công ti điện lực đã biện lí nhất kế liệt thử nghiệm khác ở điện áp 138 kV vào tháng 6 năm 2011 tại thí nghiệm thất của Viện EPRI tại Charlotte , bang Bắc Carolina , $HOVATEN$. Các thử nghiệm này cho thấy tính trùng 複 được biểu lộ khi những tha nhân nhau sử dụng thiết bị này để thử nghiệm. Trong số 185 phép đo được thực hành trong các lần thử nghiệm này , có 2 phép đo cho kết quả dương tính sai. Phân tích kết quả thừa nặc các nhà Học hỏi điều chỉnh các giải thuật để chinh phục vấn đề này.

Sau các thử nghiệm thành công ở thí nghiệm thất ở Charlotte là các thử nghiệm trên qui mô thực biện công không cắt điện tại thí nghiệm thất cao thế của Viện EPRI tại Lenox vào tháng 9 năm 2011. Một nhóm nhân viên đường dây của các công ti điện lực và các chuyên gia đã lâm trường tham dự các thử nghiệm này. Trọng điểm của các thử nghiệm này là thực hành thử nghiệm trên qui mô thực ở điện áp 345 kV với nhiều thợ thuyền đường dây sử dụng các cấu hình giống hệt những gì mà thợ thuyền tại hiện trường của công ti điện lực trải qua. Thí nghiệm đã được thực hành trên chuỗi hình chữ I , chữ V và chuỗi néo.

Gần hoàn hảo

Các bộ dò trình độ phát triển thực đã được sử dụng cho thử nghiệm không đóng điện. Thiết bị thử nghiệm này đã nhận mặt thành công các khuyết tật khi bộ thám tất nối vào và không được nối vào các phụ kiện đầu nối của cách điện thanh. Dụng cụ cũng đã truyền kết quả một cách hiệu quả cho thưæ ng đầu thử nghiệm. Dụng cụ này dễ sử dụng khi lắp trên các sào thao tác điện áp 138 kV và 230 kV. Sử dụng với sào thao tác điện áp 345 kV tuy rất có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn nhưng bão khiểm Không được. Mặc dù ngao ma tốt phóng điện hồ quang nhưng bộ thử chưa thể làm gọi là hoàn hảo. Truyền * phốc đằng của những thưæ ng đầu thử nghiệm và coi xét lại các kết quả , nhóm Học hỏi biện nhận nhiều khu vực ấn độ dương cần cải tiến để có khả năng bá lộng công cụ này tiện đưæ ng hơn.Mẫu trình diễn của Viện EPRI về robot leo trên cách điện thanh. Dụng cụ dò cách điện thanh composit được đưa vào chức vị bằng sào thao tác , nhưng sau đó tự nó biện lí thử nghiệm .
Các thay đổi đã được thực hành và nhân viên công ti điện lực cùng nhóm nghiên cứu viện EPRI đã trở lại thí nghiệm thất của Viện EPRI tại Lenox vào tháng 11 năm 2011 để đánh giá. Thí nghiệm được thực hành không có vô luận sai lỗi nào , tất cả các hiệu đính trước đó đều đới lai hiệu quả kháp tự dự định. Bộ dò chịu đựng được phóng điện hồ quang , thừa nặc thực hành các phép đo trong lúc một hồ quang khá mạnh chấm dứt ở phụ kiện đầu nối của cách điện thanh. Thí nghiệm này cũng song song thẩm tra việc sử dụng công cụ có lắp vòng phân áp.

Để thương mại hóa chế phẩm , Viện EPRI hiện đang biện công với một chức vụ sẽ làm ra , cung cấp và trợ giúp công cụ để biện công không cắt điện trên sứ composit cho nhãn trường điện lực. Mười bộ dò hiện đang được chế tạo và sẽ cung cấp cho các công ti điện lực để đánh giá tại hiện trường và thông tin trở về sẽ được cung cấp cho nhóm Học hỏi xưæ ng minh. Các bộ dò sẵn sàng để triển khai vào quí năm 2012. Còn cần phải biện lí thêm một số Học hỏi và thử nghiệm , cụ thể như hiệu đối bộ dò để ăn nhập với cách điện đứng , có đầy đủ tất cả các bộ phận cấu thành cần thiết các giải thuật và các qui trình thử nghiệm nhằm bảo hiểm độ tin cậy.

tiến để sử dụng robot

Một định luận rút ra từ thử nghiệm trên qui mô thực là sử dụng bộ dò lắp ở đầu sào thao tác 500 kV mà không cần sự trợ giúp sẽ là rất có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn. Lại có các qui trình biện công có khả năng xử lý vấn đề này , nhưng vào năm 2010 , các nhà Học hỏi của Viện EPRI đã nhận mặt đây là một vận dụng thích hợp cho trang thiết bị robot. Viện EPRI đã phát động triển khai chiếc máy leo trên các điện từ , tải của máy leo là thiết bị dò khuyết tật.

Năm 2010 , hoàn tất Học hỏi khả thi và thiết kế chi tiết máy leo trên các điện từ. Năm 2011 , chế tạo và thử nghiệm thành công thiết bị trình diễn bách nghệ trên các chuỗi cách điện hình chữ I , chữ V và cách điện néo không mang điện. Sau thời gian ấy , công cụ thử nghiệm cách điện thanh composit lắp ở đầu sào thao tác đã được tích hợp vào máy leo trên các điện từ và được thử nghiệm. Cuối cùng tỏ ra rất hứa hẹn: tính trùng 複 được siêu qua so với các phép đo do dụng hộ sào thao tác thực hành. Mặc dù việc thiết kế chế tạo thử là đầy ngạo nhiên và còn phải trải qua chặng đường dài , đề án cho thấy việc sử dụng robot trong tương lai có những thượng phong bất tiểu đích , cụ thể là phép đo có tính trùng 複 được siêu qua , thung sự các vấn đề về công trường thái học , và loại bỏ nhu cầu con thưæ ng đầu việc trong điều kiện tiếp xúc thẳng tay với điện.