Đối tượng mua bảo hiểm:

- Mua Bảo hiểm sức khỏe hộ gia đình có ít nhất 2 người tham gia trở lên. Trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 18 tuổi tham gia bảo hiểm cùng Hợp đồng với Bố và/hoặc Mẹ


- Doanh nghiệp hoặc tổ chức mua bảo hiểm cho cán bộ nhân viên có ít nhất 3 CBNV tham gia, có thể mua bổ sung cho người phụ thuộc như vợ chồng con của nhân viên.
Đặc điểm và quyền lợi khi mua bảo hiểm:
- Mua Bảo hiểm cho cả bệnh tật và tai nạn.
- Hạn mức bồi thường chi trả chi phí y tế cao từ 500 triệu đến 1 Tỷ đồng/năm
- Không giới hạn số lần khám và không giới hạn số tiền khám và điều trị cho một lần khám.
- Tự do lựa chọn cơ sở y tế thuộc hệ thống thanh toán trực tiếp của Liberty hoặc yêu cầu bồi hoàn cho hóa đơn chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở y tế do bạn lựa chọn
- Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp trên toàn cầu thông qua Trung tâm Cấp cứu Quốc tế International SOS
- Chi trả toàn bộ (tối đa bằng số tiền bảo hiểm) chi phí phẫu thuật, điều trị trong ngày, và dịch vụ xe cứu thương tại địa phương cư trú
- Linh hoạt với bảo hiểm nằm viện, ngoại trú, thai sản và nha khoa
- Phí mua bảo hiểm dựa vào tuổi và quyền lợi bảo hiểm