Main cũ, bảo hành 30 ngày, nay cộng thêm 15 ngày tồn kho, vận chuyển.
Hdd cũ bảo hành 30 ngày, nay cộng thêm 15 ngày tồn kho, vận chuyển.
Lcd cũ bảo hành 30 ngày, nay cộng thêm 15 ngày tồn kho, vận chuyển.
Dram cũ bảo hành 45 ngày, nay cộng thêm 30 ngày phòng ngừa rủi ro.
CPU cũ bảo hành 90 ngày, nay cộng thêm 60 ngày phòng ngừa rủi ro.
Nguồn cũ bảo hành 60 ngày, nay cộng thêm 30 ngày phòng ngừa rủi ro.

I: Main:
- Main 945 ECS, Foxconn,Biostar ------------------------ 470k
- Main MSI, Foxconn, Intel G31 ----------------------------- 590k
- Main Asus, Gigabyte G31 ----------------------------------- 650k
- Main Asus P41 chạy Ram 3---------------------------------- 950k
- Main Asrock G41 chạy Ram 3-------------------------------- 950K
- Main Biostar G41 chạy Ram 3-------------------------------- 850K
- Main Asus G41 ComBo ---------------------------------------- 950K
- Main Gigabyte G41/DR2-------------------------------------- -850K
II: CPU ( Chíp) SK775

- P3.0/1M/800 ------------------------------------- 120k
- E2140 ( Dual Core 1.6MZH)----------------- 160k
- E2160 ( Dual Core 1.8MZH) ------------------200k
- E2180 ( Dual Core 2.0MZH) ------------------220k
- E2200 ( Dual Core 2.2MZH) ------------------250k
- E5200 ( Dual Core 2.5MZH) -------------------320k
- E5300 ( Dual Core 2.6MZH) -------------------350k
- E5500 ( Dual Core 2.8MZH) -------------------370k
- E5700 ( Dual Core 3.0MZH) -------------------400k
- E6500 ( Dual Core 2.93MZH) -----------------450k
- E6600 ( Dual Core 2.93MZH) -----------------450k
- E6300 (Core 2 Dual 1.86MZH) ----------------280k
- E7400 ( Core 2 Dual 2.8MZH) -----------------580k
- E7500 ( Core 2 Dual 2.93MZH) ----------------600k
- E8400 ( Core 2 Dual 3.0MZH) ------------------720k
- E8500 ( Core 2 Dual 3.2MZH) ------------------790k

III: DDR1, DDR2

- DDR1: 512M/333/400 ---------------------------------------100k
- DDR1: 1GB/400 ----------------------------------------------200k
- DDR2 : 1GB/667/800 ---------------------------------------200k
- DDR2 : 2GB/667/800 ----------------------------------------450k
- DDR3 : 1GB/1333 Kingsmax-------------------------------200k
- DDR3 : 2GB/1333 Kingston, Kingsmax -----------------420k

IV: HDD
- HDD 40GB Ata -- ----------------------------------190k
- HDD 40GB Sata -- ---------------------------------250k
- HDD 80GB Sata -- ----------------------------------350k
- HDD 160GB Sata ------------------------------------500k
- HDD 250GB Sata hàng tháo máy ----------------600k
- HDD 320GB Sata ---------------------------------------680k
- HDD 250GB Mới nguyên Seal ----------------------750k

V: Card Hình dời
- Card Gigabyte,Asus 6200. 7100, 7200----------------380k
- Card MSI 7300GT/256M/128bit-----------------------370k
- Card Asus 8400GS/512M---------------------------------500k
- Card Gigabyte 9500GT/1GB/128bit -------------------880k
- Card Gigabyte 9500GT/1GB/128bit/DR3-------------980k
- Card Gigabyte N220/1GB/128bit/DR3 ----------------980k
- Card Gigabyte N210/1GB/128bit -----------------------920k
- Card Gigabyte 9400GT/1GB/128bit -------------------900k
- Card Giga N210/1GB còn BH --------------------------- 650k
- Card Asus 5450/1GB còn BH------------------------------650k

VI: LCD 17" các loại
- LCD 17" Sam sung 743NX ------------------------------ 1.200k
- LCD 17" LG 1742S ---------------------------------------1.200k
- LCD 15" Sam sung ---------------------------------------750k
- LCD 17" ARCHTEX -------------------------------------1250k
- LCD 19" LG L1942S Vuông ----------------------------1.500k
- LCD 19" Sam sung 943NX Vuông --------------------1.600k
- LCD 19" Viewsonic WA198WM -----------------------1.500k

- LCD 18"5 Sam sung 943SNX ----------------------------1.600k
- LCD 19" Sam sung B1930---------------------------------1.750k
- LCD 20" Asus VH203 Còn BH ---------------------------1.900k
- LCD 20" Acer G205H và X203H--------------------------1.750k
VII: Nguồn các loại

- Nguồn thường các loại : Godenl Fiel, Orien, wio------------100k
- Nguồn Đồng bộ xin Fan 8 nặng từ 1,3kg đến 2kg.-----------180k
- Nguồn Đồng bộ xin Fan 12 nặng từ 1,3kg đến 2kg-----------280k
- Nguồn Huntkey 400W Fan 12 ------------ ----------------------320k
- Nguồn Cooler master 350W Fan 12 -----------------------------350k

Liên hệ:
Miss Huế: 0936.390.550 Yahoo: pclaptoponline
0973.942.207
Miss Duyên: 0936.020.550
Địa chỉ: Số 8 ngõ 34 Lý Nam Đế - Hà Nội
Điện thoại: 043 747 42 24
Email: pclaptop@nqc.vn
Website: nqc.vn