Nhân sự kiện gMO Hồ Ly 3D mở cửa vào ngày 21/1 sắp tới, GameK xin gửi tặng độc giả 1000 Gift Code. Hiện tại, người chơi đã có thể tải bản cài đặt Hồ Ly 3D AppStore và Google Play. Dưới đây là bộ ảnh Cosplay mới của Hồ Ly 3D:

Hồ Ly 3D mở cửa ngày 21/1, tung cosplay mới 1

Hồ Ly 3D mở cửa ngày 21/1, tung cosplay mới 2

Hồ Ly 3D mở cửa ngày 21/1, tung cosplay mới 3

Hồ Ly 3D mở cửa ngày 21/1, tung cosplay mới 4

Hồ Ly 3D mở cửa ngày 21/1, tung cosplay mới 5

Hồ Ly 3D mở cửa ngày 21/1, tung cosplay mới 6

Hồ Ly 3D mở cửa ngày 21/1, tung cosplay mới 7

Fanpage: https://www.facebook.com/holy3D