Đấu Phá Thương Khung chính thức cho phép người chơi tải về rồi ,nhanh tay tải game và nhận lấy gifcode thôi nào !

Trang chủ : http://daupha.choi.vn/intro/
Diễn đàn : http://diendan.choi.vn/index.php
Facebook: https://www.facebook.com/choi.daupha

Tải game tại : http://daupha.choi.vn/taigame/

Kích hoạt gifcode tại : http://daupha.choi.vn/
- Lưu ý : Gifcode chỉ kích hoạt được vào ngày 16/1 - 18/1

Mình kính gửi tới các bằng hữu 6000 gifcode Huyền Giai và Hoàng Gia :
GIFCODE HUYỀN GIAI

Nhận tại đâyGIFCODE HOÀNG GIAI

Nhận tại đây