Ở bất cứ thời đại nào vấn đề nước sạch cũng hết sức quan trọng. Có thể bạn hoặc một ai đó đang cho rằng nguồn nước tự nhiên là tài nguyên vô tận, nhưng bạn và người đó nên xem xét lại. Nước sạch là nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn, nếu tình trạng khai thác và sử dụng không hợp lý như hiện nay còn tiếp diễn thì một ngày không xa sẽ cạn kiệt nguồn nước. Khi đó chúng ta sẽ đứng trước thảm họa không có nước sạch để duy trì sự sống.


Ảnh Sản phẩm máy lọc nước nanonew đạt danh hiệu hàng VN chất lượng cao

giờ đây, khi mà nhiều căn bệnh quái ác, trong đó có bệnh ung thư đang hoành hành ở nhiều nơi, hệ lụy đáng sợ là hàng năm căn bệnh quái ác này đã mang đi mạng sống của rất nhiều người, trong số đó không phân biệt già, trẻ, giới tính. Theo cảnh báo của ngành Y tế, thì bệnh ung thư có nguyên nhân cơ bản là do ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cảnh báo đó càng không thể xem nhẹ khi đất nước cần có điều kiện để phát triển kinh tế, nhưng cũng chính do đó mà vấn đề môi trường ngày càng trở nên nóng bỏng hơn. Đất nước hội nhập, kinh tế phát triển tuy thế trên thực tế ý thức của con người vẫn chưa được nâng cao. Không phải riêng người dân, mà ngay đến thế hệ trẻ ngày nay vẫn còn nhiều người chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Điều này đặt ra nhiều vấn đề không chỉ cho việc quản lý nhà nước, mà còn cần sự thay đổi ở chính trong mỗi người dân chúng ta.
khi chưa quá muộn, Nhà nước, chính quyền các địa phương và mỗi người dân cần lưu tâm tìm hiểu đâu là nguyên nhân? cũng như giải pháp nào để có thể bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước?
Về nguyên nhân: Đầu tiên, đó chính là sự thiếu ý thức của người dân mà đặc biệt là các bạn trẻ. Rất nhiều người nghĩ rằng những việc mình làm là quá không đáng kể, không đủ để làm ảnh hưởng môi trường. Một số người khác lại cho rằng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước, của chính quyền mà không phải là của mình. Số khác lại nghĩ rằng việc môi trường đã bị ô nhiễm thì có làm gì đi chăng nữa cũng không đáng kể, và việc ô nhiễm môi trường cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới tổ chức, cá nhân mình. Nhưng thực tế không phải như vậy! mà việc làm hại môi trường của một tổ chức hay một người dù cho chỉ ảnh hưởng nhỏ nhưng tập hợp nhiều tổ chức, nhiều người thì lại là rất lớn. Trách nhiệm bảo vệ môi trường có một phần là trách nhiệm của nhà nước nhưng phần lớn lại là trách nhiệm của mỗi người dân.
Về giải pháp: Có nhiều giải pháp, nhưng cần thiết thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể là. Thứ nhất, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương cần thiết phải gắn với chiến lược bảo vệ môi trường. Thứ hai, Nhà nước cần quy định chế tài xử phạt thật nặng và nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi làm hại môi trường, gây hại tới cuộc sống của người dân.Thứ ba, thúc đẩy giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền. Trong đó trú trọng tính phù hợp, tính thực tiễn về nội dung và hình thức tuyên truyền cho từng loại đối tượng. Riêng đối tượng là học sinh, sinh viên cần đưa vào chương trình chính khóa kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường.
Bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch là quá trình lâu dài và nhiều khó khăn. Song, nếu có sự góp sức của nhà nước và cộng đồng toàn dân thì chắc chắn môi trường của chúng ta sẽ được cải thiện.
Phương Thao