Nhập quốc tịch Việt Nam cho con của người đang ở nước ngoài

Hỏi:
Tôi là người Việt Nam, hiện đang sinh sống ở Úc. Tôi có vẫn còn giữ hộ chiếu Việt Nam còn giá trị. Con tôi hiện đang mang quốc tịch Úc, nhưng tôi muốn cháu có quốc tịch Việt Nam. Vậy tôi xin hỏi tôi phải làm những thủ tục gì để làm quốc tịch Việt Nam cho con? Cơ quan nào ở Việt Nam hay Úc giải quyết vấn đền này?

Đáp:
Trường hợp bà có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị thì bà là người có quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam theo các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Mặc dù đang sinh sống tại Úc, song nếu bà có mong muốn con chưa thành niên của mình (chưa đủ 18 tuổi) có quốc tịch Việt Nam, bà có thể làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Theo đó, khi có nhu cầu nhập quốc tịch Việt Nam cho con, bà phải nộp 03 bộ hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. Hồ sơ như sau:

- Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;
- Bản sao Giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế có giá trị chứng minh con có quốc tịch Úc;
- Bản khai lý lịch;
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian con bà cư trú ở Việt Nam (nếu có), Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Úc cấp đối với thời gian con ông/bà cư trú tại Úc. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt;
- Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam
- Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

Trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam là con đẻ của bà, có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải đáp ứng một số điều kiện như “Giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt”, “Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam”, “Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam”.

Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam là Sở Tư pháp địa phương nơi ông/bà có địa chỉ cư trú (thường trú hoặc tạm trú) tại Việt Nam.

Bạn có thể tham khảo thêm tại:
http://toancauvisa.com