Nội Dung Phim Thủy Hử 1986Tập Cuối (43/43 tập) Trọn Bộ Lồng Tiếng.Thủy hử (được biết đến ở Trung Quốc như Shuihu Chuyển, thỉnh thoảng viết tắt đến Shuihu), còn được gọi là Outlaws của Marsh, Tale của Marshes, mọi người đều được Brothers, Men của Marshes, hoặc The Marshes núi Liang, là một thế kỷ 14cuốn tiểu thuyết và một trong bốn tiểu thuyết cổ điển vĩ đại của văn học Trung Quốc.Nội Dung Phim Thủy Hử 1986Tập Cuối (43/43 tập) Trọn Bộ Lồng Tiếng.Thủy hử (được biết đến ở Trung Quốc như Shuihu Chuyển, thỉnh thoảng viết tắt đến Shuihu), còn được gọi là Outlaws của Marsh, Tale của Marshes, mọi người đều được Brothers, Men của Marshes, hoặc The Marshes núi Liang, là một thế kỷ 14cuốn tiểu thuyết và một trong bốn tiểu thuyết cổ điển vĩ đại của văn chương Trung Quốc.

Do Shi Nai’an và viết bằng tiếng địa phương của Trung Quốc, câu chuyện, đặt trong thời nhà Tống, kể về một nhóm của 108 ngoài vòng pháp luật như thế nào thu thập được tại núi Liang (hoặc Lương Sơn Marsh) để tạo thành một đội quân khá lớn trước khi họ rút cuộc được ân xá Chính phủ và gửi các chiến dịch để chống lại kẻ xâm lăng nước ngoài và ngăn chặn các lực lượng phiến quân.Do Shi Nai’an và viết bằng tiếng địa phương của Trung Quốc, câu chuyện, đặt trong thời nhà Tống, kể về một nhóm của 108 ngoài vòng pháp luật như thế nào thu thập được tại núi Liang (hoặc Lương Sơn Marsh) để tạo thành một đội quân khá lớn trước khi họ chung cục được ân xá Chính phủ và gửi các chiến dịch để chống lại kẻ xâm lược nước ngoài và ngăn chặn các lực lượng phiến quân.[*]


Thủy Hử 1986-Tập 41-42-43-End
Mon, 01/13/2014 - 22:47

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 36-37-38-39-40
Mon, 01/13/2014 - 22:46

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 31-32-33-34-35
Mon, 01/13/2014 - 22:44

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 26-27-28-29-30
Mon, 01/13/2014 - 22:42

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 21-22-23-24-25
Mon, 01/13/2014 - 22:40

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 16-17-18-19-20
Mon, 01/13/2014 - 22:39

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 11-12-13-14-15
Mon, 01/13/2014 - 22:37

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 6-7-8-9-10
Mon, 01/13/2014 - 22:35

3 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 2-3-4-5
Mon, 01/13/2014 - 22:33

3 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 1[*]


Thủy Hử 1986-Tập 41-42-43-End
Mon, 01/13/2014 - 22:47

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 36-37-38-39-40
Mon, 01/13/2014 - 22:46

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 31-32-33-34-35
Mon, 01/13/2014 - 22:44

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 26-27-28-29-30
Mon, 01/13/2014 - 22:42

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 21-22-23-24-25
Mon, 01/13/2014 - 22:40

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 16-17-18-19-20
Mon, 01/13/2014 - 22:39

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 11-12-13-14-15
Mon, 01/13/2014 - 22:37

2 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 6-7-8-9-10
Mon, 01/13/2014 - 22:35

3 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 2-3-4-5
Mon, 01/13/2014 - 22:33

3 người xem
[*]

Thủy Hử 1986-Tập 1Phim online, phim hanh dong, phim kiem hiep

Mời các bạn xem thêm tại http://tubevn.net