Đang giao dịch các căn hộ Đại Thanh giá gốc
Mọi giao dịch và thắc mắc xin liên hệ:
Em Vân: 094.695.3333
Em Hương: 094.662.2105
Tư vấn 24/24, miễn phí tư vấn đảm bảo bán hàng giá chênh thấp nhất
Thông tin tiến độ các dự án xem tại xem tại website: http://gocnhinduan.vn
Chung cư CT10 ĐẠI THANH
12A28CT10C diện tích 55,77m2 hướng ĐN giá 13tr+chênh
1212CT10C diện tích 39,92m2 hướng TB giá 10tr+chênh
2718CT10C diện tích 36,18m2 hướng TB giá 10tr+chênh
2524CT10C diện tích 59,9m2 hướng ĐN giá 11,845tr+chênh
2936CT10C diện tích 59,9m2 hướng ĐN giá 11,845tr+chênh
742CT10B diện tích 36m2 giá 10tr+chênh
3008CT10B diện tích 55,7m2 hướng ĐN giá 10tr+chênh
838CT10B diện tích 55,8m2 hướng ĐB giá 12,36tr+chênh
2714CT10B diện tích 55,7m2 hướng ĐN giá 11,85tr+chênh
1934CT10A diện tích 47,23m2 hướng ĐN giá 10tr + chênh
2118CT10A diện tích 55,8m2 hướng TB giá 13tr + chênh
Chung cư CT8 Đại Thanh
3028CT8B diện tích 66,12m2 hướng ĐN giá 10tr+chênh
2922CT8B diện tích 58,69m2 hướng TN giá 10,5tr+chênh (căn góc)
2526CT8B diện tích 42,16m2 hướng TB giá 12tr+chênh
1832CT8C diện tích 58,69m2 hướng ĐN giá gốc 13tr+chênh
2722CT18C diện tích 59,88m2 hướng TN giá 12,5tr+chênh
1616CT8C diện tích 42,16m2 hướng TB GIÁ 12tr+chênh
2138CT8C diện tích 45m2 hướng ĐN-ĐB giá gốc 12,36tr+chênh
1032CT8A diện tích 66,12m2 hướng ĐN giá 13tr+chênh
1014CT8A diện tích 66m2 hướng TB giá 13tr + chênh
1232CT8A diện tích 62,62m2 hướng ĐN giá 13tr+chênh