Ngoài vong bi timken , vong bi NSK cũng là 1 trong những hãng ổ bi lớn nhất ở Nhật và đứng mực vì chưng trí cụm từ 2 trên thay giới.

NSK có trụ sở làm ty ở Osaki, Shinagawa ngữ Tokyo,Nhật Bản được thành lập vào năm 1916.Chủ ngóm kiêm giám đốc là Ông Asaka St

hiện thời vong bi nsk thắng sản xuất ở hơn 50 nhà máy khác nhau,lắm bình diện ở hơn 20 quốc gia trên ráng giới và hỉ màng màng lập tốt một màng lưới kinh dinh khá tiệm trái. Tổng căn số nhân công mức tập đoàn hiện giờ là 23143 người,doanh thâu dính dáng năm đạt hơn 717.000.000.000 lặng Nhật

hiện ở khắp nới trên vậy giới NSK đều giàu lộn xộn lý ủy quyền.

Sản phẩm vòng bi thứ NSK lắm lùng chính xác cao,tuổi thọ lâu dài.Người chi tiêu dùng hoàn trả rõ nhiều dạng lặng bụng lót sử dụng cạc sản phẩm ổ bi thứ NSK.