Nhân dịp năm mới giảm giá tới 90%. Nhân dịp năm mới eBay VN có nhiều chương trình ưu đãi giảm giá lên tới 90% sản phẩm. Để biết thông tin sản phẩm vui lòng click vào đây: http://chodientu.vn/ebay-dailydeal.html