Phần mềm quản lý nhân sự miễn phí không giới hạn nhân viên
Tên sản phẩm: HR-Paraside Vietinsoft
Link download: www.phanmemtinhluong.com.
Quản lý tất cả thông tin nhân viên, hợp đồng lao động, quản lý nghỉ phép, nghỉ không lương, nghỉ chế độ…
Cài đặt đơn giản: Chỉ cần click vào file cài đặt bằng quyền Administrator chương trình tự cài Net F4.0, SQL express 2008, tự động attach database.

Hướng dẫn sử dụng trực tiếp trong phần mềm bằng video

Báo cáo – Thống kê – Phân tích


Các bạn để lại thông tin và địa chỉ mail mình sẽ gửi thông tin đăng nhập.
Nhớ nhấn Tks để mình có tính thần gửi các phần mềm hữu ích lên VN-ZOOM cho mọi người sử dụng.
Phần mềm quản lý nhân sự miễn phí không giới hạn nhân viên
Tên sản phẩm: HR-Paraside Vietinsoft
Link download: www.phanmemtinhluong.com.
Quản lý tất cả thông tin nhân viên, hợp đồng lao động, quản lý nghỉ phép, nghỉ không lương, nghỉ chế độ…
Cài đặt đơn giản: Chỉ cần click vào file cài đặt bằng quyền Administrator chương trình tự cài Net F4.0, SQL express 2008, tự động attach database.

Hướng dẫn sử dụng trực tiếp trong phần mềm bằng video

Báo cáo – Thống kê – Phân tích


Các bạn để lại thông tin và địa chỉ mail mình sẽ gửi thông tin đăng nhập.

Nhớ nhấn Tks để mình có tính thần gửi các phần mềm hữu ích lên Araovat.com cho mọi người sử dụng.