Kính gửi các game thủ đại tướng quân truyền kỳ thế giới của các game thẻ bài

bMỹ nhân Lầu Đồng Tước – Tải game Đại Tướng Quân

Năm 209, Tào Tháo xây Đồng Tước Đài trước trận Xích Bích với mục đích sau khi bình định Giang Đông sẽ bắt hai mỹ nhân Đại Kiều và Tiểu Kiều (vợ Tôn Sách và Chu Du) về đó hưởng lạc.
Khổng Minh vì đó đã chọc tức Chu Du, kích động tải game đại tướng quân Chu Du liên minh cùng Thục chống Ngụy. Tại trận Xích Bích, nhờ Khổng Minh cầu gió đông, Chu Du dùng hỏa công đốt phá binh Tào. Tào Tháo thua to, mộng chiếm Giang Nam và Nhị Kiều hoàn toàn thất bại.
Gió đông chẳng phải vì Công Cẩn
Đồng Tước đêm xuân khóa Nhị Kiều.
Tại game dai tuong quan, Lầu Đồng Tước là nơi trú ngụ của các mỹ nhân. Mỗi mỹ nhân mỗi người game đại tướng quân một vẻ, mười phân vẹn mười, hơn nữa các nàng lại có thể hỗ trợ khác nhau cho các Đại Tướng Quân.
Mỹ nhân Lầu Đồng Tước
Lầu Đồng Tước
lau-dong-tuoc

Mỹ nhân tại Lầu Đồng Tước
Trước các trận đánh lớn, các Đại Tướng Quân nên đến trò chuyện game miễn phí với các mỹ nhân tại Lầu Đồng Tước để nhận được hỗ trợ khác nhau từ các nàng. Tin tức về các nàng sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang chủ.
Chúc quý Đại Tướng Quân sớm bình định giang sơn dâng mỹ nhân!

BQT: Game Đại Tướng Quân Mobile