Kính gửi các game thủ đại tướng quân truyền kỳ thế giới của các game thẻ bài

Lưu ý về sự kiện Rượt Tào Tháo – Tải game Đại Tướng Quân

Chư vị Đại Tướng Quân kính mến,
Lời đầu tiên Ban Điều Hành xin gửi lời cảm ơn đến chư vị tải game đại tướng quân đã ủng hộ cho Đại Tướng Quân cũng như sự kiện Rượt Tào Tháo.
Ban Điều Hành xin lưu ý với chư vị một số vấn đề sau:
Đối với một tài khoản được tạo nhiều nhân vật tai game dai tuong quan thì nhân vật tạo sau đó khi đạt mốc quay số tiếp theo mới nhận được lần quay số của mốc tiếp theo.
Ví dụ: Người chơi có tài khoản A, đã tạo nhân vật dainhan đạt cấp 20 ở máy chủ Quan Vũ và đã nhận lần quay số. Sau đó, người chơi vẫn dùng tài khoản A tạo nhân vật tieunhan đạt cấp 20 ở máy chủ Quách Gia thì sẽ không nhận được lần quay số.
Chỉ khi nhân vật tieunhan game đại tướng quân đạt cấp 35 thì mới nhận được lần thưởng quay số ở mốc cấp độ 35.
Lưu ý về sự kiện Rượt Tào Tháo
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Việc Hỗ trợ phần thưởng từ sự kiện Rượt Tào Tháo đối với các Đại Tướng Quân game miễn phí đã chọn nhầm Máy chủ Điêu Thuyền sẽ khép lại vào ngày 11/01/2013. Sau thời gian trên, Ban Điều Hành sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào nữa.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

BQT: Game Đại Tướng Quân Mobile