Kính gửi các game thủ đại tướng quân truyền kỳ thế giới của các game thẻ bài

Open Beta – Ngày đầu tiên Quốc Chiến – Tải game Đại Tướng Quân

Chư vị Đại Tướng Quân kính mến,
Mật thám từ chiến trường hồi báo cho biết, hiện nay Quốc Chiến đang diễn ra kịch liệt. Chỉ cần tính sai một nước cờ, coi như cơ đồ tan trong mây khói.
Bắt đầu Quốc Chiến, các nước tải game đại tướng quân đều dùng chung kế sách là chia quân đánh cùng lúc 3 thành lân cận để làm bàn đạp tiến đánh những thành khác.
19h48: Hán chiếm đóng thành trì đầu tiên là Đôn Hoàng.
Open Beta - Ngày đầu tiên Quốc Chiến
19h49: Ngô cũng đã chiếm được thành Dự Chương.

Trong lúc đó Thục Quốc thế như vũ bão, chia binh 2 lộ vào lúc 19h50 chiếm thành Kiến Ninh và lúc 19h51 chiếm thành Vĩnh Xương.

19h52: Ngụy quốc cũng đã chiếm được thành Cao Lệ.

Quân Ngô sau khi chiếm được thành Dự Chương, vào lúc 19h53 cũng đã chiếm Phượng Tường.

Do sai lầm trong việc điều binh của mình, Hán Quốc phải chịu cảnh lép vế khi chỉ chiếm được 1 thành cho đến 20h15.
Cùng thời điểm đó, 3 nước còn lại thi nhau vũ lộng thần uy khi liên tục tăng số thành chiếm đóng thành công lên con số 3.
Những phút cuối cùng sẽ Quốc chiến thật sự gây cấn khi cả 4 quốc gia đều chia quân thành nhiều cánh để tiến đánh những thành lân cận.
Thục Quốc sau khi chiếm được ba thành Vĩnh Xương, Ba Quận, Kiến Ninh vẫn tiếp tục thể hiện khí thế mạnh mẽ khi tiến đánh thành Thục Quận, Hán Trung, Ba Đông và Vân Nam.

Ngô Quốc sau khi chiếm được ba thành Phượng Tường, Ngô Quận, Dự Chương lập tức dẫn binh tiến đánh Phàn Dương, Lư Lăng, Thương Ngô và Cao Lương.

Ngụy Quốc sau khi chiếm được ba thành Xương Lê, Liêu Đông, Cao Lệ cũng không kém Game miễn phí cạnh lập tức dẫn binh tiến đánh Liêu Tây, Ngụy Quận, Thái Sơn và Bột Hải.

Riêng Hán Quốc sau khi chấn chỉnh binh lực đã vùng lên mạnh mẽ để chiếm hai thành Trương Dịch, Tửu Tuyền sau đó tiếp tục tấn công thành Tây Lương, Thiên Thủy, Lủng Tây và Tây Bình.

Quốc Chiến ngày đầu kết thúc với kết quả thể hiện sự mạnh mẽ vượt trội của Thục Quốc.
Liệu có Quốc Gia nào có thể trấn áp được khí thế của Thục Quốc trong ngày thứ 2 của Quốc Chiến hay không?

BQT: Game Đại Tướng Quân Mobile