Kính gửi các game thủ đại tướng quân truyền kỳ thế giới của các game thẻ bài

15h00 – 04/01 Open Beta Khai mở Máy chủ Quan Vũ – Tải game Đại Tướng Quân
Chư vị Đại Tướng Quân tiếp chỉ!

Quan Vũ hiện đang trấn giữ Kinh Châu tải game đại tướng quân, vùng đất trung tâm của thiên hạ. Kinh châu phía Bắc có sông Hán, sông Miện; nguồn lợi phía Nam đến tận Nam hải; mặt Ðông liền với Ngô Hội; phía Tây thì thông với Ba Thục. Ai có được Kinh Châu xem như có được thiên hạ trong tay.
Nay Trẫm lệnh cho tất cả chư vị Đại Tướng Quân chuẩn bị binh lực tiến đánh Kinh Châu, bắt sống Quan Vũ, nếu chống đối giết chết không tha.


Open Beta Khai mở Máy chủ Quan Vũ
Máy chủ Quan Vũ
Thời gian khai chiến: 15h00 ngày 04/01/2013.
Để khích lệ tinh thần ba quân tương sĩ, Trẫm ban hành Chuỗi sự kiện chào đón Open Beta game đại tướng quân. Chư vị tai game Đại Tướng Quân cũng chú ý Rượt Tào Tháo để đạt được những phần quà hấp dẫn!

Ai sẽ là vị Đại Tướng Quân đánh bại được Quan Vũ? Ai sẽ là người chiếm được Kinh Châu? Trẫm đang mong tin tốt lành từ chư vị Đại Tướng Quân!
Khâm thử!
BQT: Game Đại Tướng Quân Mobile