Kính gửi các game thủ đại tướng quân truyền kỳ thế giới của các game thẻ bài

Chuỗi Sự Kiện Mừng Máy Chủ Mới – Tải game Đại Tướng Quân

Nạp thẻ lần đầu
Thời gian: Áp dụng vĩnh viễn.
Phạm vi: Đối với các máy chủ tải game đại tướng quân mới khai mở.

Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, tướng quân lần đầu nạp thẻ sẽ nhận được những phần thưởng quý giá từ Uyển Nhy.
Chuỗi Sự Kiện Mừng Máy Chủ Mới


Phần thưởng:
Tướng quân sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng game đại tướng quân sau đây:
Chuỗi Sự Kiện Mừng Máy Chủ Mới

Lưu ý:
Sau khi nạp thẻ lần đầu, quà sẽ được chuyển trực tiếp vào Túi của Tướng quân.
Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần.

BQT: Game Đại Tướng Quân Mobile