Kính gửi các game thủ đại tướng quân truyền kỳ thế giới của các game thẻ bài

Xếp hạng Đồng Tước Đài và Quân Đoàn Alpha Test – Tải game Đại Tướng Quân

Ban Điều Hành xin công bố bảng vàng vinh danh công trạng Đua top diễn võ và Quân đoàn xếp hạng 1 quốc gia. Như vậy những vị Đại Tướng Quân xuất sắc này sẽ nhận được phần thưởng code Open Beta.

Đua top diễn võ:
Xin thông báo tai dai tuong quan đến chư vị bảng xếp hạng TOP 10 Đồng Tước Diễn Võ.

Xếp hạng Đồng Tước Đài và Quân Đoàn Alpha Test
Bản xếp hạng Đồng tước diễn võ
Như vậy chư vị Đại Tướng Quân trong top 10 này sẽ nhận được 1 code Open Beta. Đây là loại code chứa phần thưởng vàng hấp dẫn.


Xếp hạng Đồng Tước Đài và Quân Đoàn Alpha Test
Quân đoàn chiến:
Xin chúc mừng quân đoàn Infiniter Thục quốc xếp hạng 1, nhận được phần thưởng code đầy giá trị.

Bảng xếp hạng quân đoàn
Code này bao gồm các phần thưởng: 50000 bạc, 20000 bạc, 2 binh phù.

BQT: Game Đại Tướng Quân Mobile