Kính gửi các game thủ đại tướng quân truyền kỳ thế giới của các game thẻ bài

15h00 ngày 04-01-2013 Open Beta – Tải game Đại Tướng Quân

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông?
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng,
Thị phi thành bại theo dòng nước,
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.
Núi xanh nguyên vẹn cũ
Bao độ ánh triều hồng,
Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi,
Vốn đã quen gió mát trăng trong,
Một vò rượu nếp vui gặp gỡ,
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng.


Vạn Lý Sơn Hà đất đai màu mỡ. 81 thành trì lãnh thổ tải game đại tướng quân bị bao vây. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền tam gia vững mạnh tung hoành khắp nơi. Triều Hán mộng khôi phục Hán thất. Cục diện dần hình thành thế tứ quốc phân tranh.

15h00 ngày 04-01-2013 Open Beta game đại tướng quân
15h00 ngày 04/01/2013 Ban Điều Hành chính thức ra mắt Open Beta Đại Tướng Quân.
Ai sẽ là chủ nhân của 81 thành trì? Ai sẽ trở thành vị Đại Tướng Quân tài ba? Câu trả lời đang chờ tất cả chư vị. Hãy cùng Đại Tướng Quân viết lại lịch sử.

BQT: Game Đại Tướng Quân Mobile