Bắc phạt Hung Nô – Đại Tướng Quân

Kính gửi các game thủ gMo Đại Tướng Quân Tam Quốc mình xin chia sẽ thông tin mới nhất từ game đại tướng Việt Nam

Bắc phạt Hung Nô – Đại Tướng Quân

Năm xưa đại tướng Hoắc Khứ Bệnh đại thắng Hung Nô, tiếng kèn phát lệnh tế lễ phong thiên ở Lang Cư Tư Sơn như vẫn còn vang, hiện Hung Nô đang tàn sát ở bắc sa mạc, Đại Tướng Quân bốn nước bỏ qua mối thù cũ cùng Bắc Phạt Hung Nô.
Bắc phạt Hung Nô:
Một đời danh tướng Hoắc Khứ Bệnh tải game đại tướng quân, từng quét sạch Hung Nô, xóa bỏ Vương triều Hung Nô bắc sa mạc, biên giới được yên bình nhiều năm. Nay Hung Nô đã quay trở lại.
Bắc phạt Hung Nô
Đại Tướng Quân cấp 32 có thể khiêu chiến Hung Nô, quân Hung Nô rất tàn bạo, Đại Tướng Quân muốn đơn thương độc mã vào sào huyệt, cần chuẩn bị kỹ càng.
Bắc Phạt Hung Nô gồm 10 ải, mỗi ải gồm 8 đợt lính, mỗi đợt 1 đội quân, lần lượt xuất hiện. Đại Tướng Quân có 2 lần cơ hội hồi sinh, sau khi không vượt qua được ải cần kịp thời điều chỉnh cách bố trận hoặc thăng cấp trang bị game dai tuong.

Phần thưởng:
Mỗi lần vượt ải thành công sẽ nhận được phần thưởng Tiền Cổ, có thể dùng Tiền Cổ đổi lấy tài nguyên hiếm có Hồn Thạch ở chỗ Quân Nhu Quan.

Quân nhu quan
Hồn Thạch là lợi khí quan trọng tăng sức mạnh cho Đại Tướng Quân, sử dụng Hồn Thạch tinh luyện trang bị tại Trân Bảo Các.

Bắc phạt Hung Nô – Đại Tướng Quân

BQT: Game Đại Tướng Quân Mobile