Dịch vụ cung cấp nguồn lao động phổ thông cho các doanh nghiệp
Bạn đang có một dự án về xây dựng, thiết kế, hoặc một công việc cần nhiều nhân công nhưng chỉ làm trong thời gian ngắn từ 10 ngày đến 1 tháng. Bạn đang cần nhân công nhưng không biết kiếm ở đâu. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, dịch vụ cung cấp nguồn lao động phổ thông làm việc thời vụ hoặc dài hạn.
Với nhu cầu cần nguồn lao động phổ thông làm việc theo thời vụ của các doanh nghiệp, hiện tại chúng tôi đang phát triển dịch vụ cung cấp nguồn lao động phổ thông cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực.
Chúng tôi có thể cung cấp nguồn nhân lực lao động phổ thông cho các doanh nghiệp ở Biên Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nếu bạn đang cần lao động thời vụ làm việc ngắn hạn trong các lĩnh vực của doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại:
01689 343 896 hoặc 0902 645 271.
Các bạn vui lòng liên hệ trước 3 ngày để chúng tôi sắp xếp người.
Dịch vụ của chúng tôi đã từng hợp tác với nhiều công ty như LOGITEM, OKAMURA của Nhật lao động thời vụ trong dự án siêu thị AEON tại quận Tân Phú. Công ty ULMUN với công việc chuyển hàng..vv…
Ngay bây giờ hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Dịch vụ PMO:
01689 343 896
0902 645 271
Email: tinnypro@gmail.com