Sau khi up room xong bạn đăng nhập GMAIL, YOUTOBE hay CH play( cái market đó) đều không đc
dù bạn vào = 3g hay WIFI cũng vẫn thế cứ hiện ntn ch play sam sung

l

Lý do: Địa chỉ IP của Google Server bị thay đổi rồi.

có 2 cách sửa tùy bạn chọn

CÁCH 1 đơn giản dễ chơi( thành c

1 vào trình duyệt máy hay operamini tùy bạn rồi tải file hosts
http://www.mediafire.com/download/vw...j2cc/hosts.txt
2. bật root explore lên(nó bảo gì thì yes)
tìm đến mục etc
3. copy(chèn) file vừa tải vào. save and exit

khởi động lại máy.
4.rồi vào đăng nhập CHplay luôn.
thành công 100%


CÁCH 2 (tùy :v)
b1. vào root mở thư mục ETC ra và copy File Host ra máy tính
b2 mở file host bằng notepad
sau đó sủa dãy IP trong đó thành
127.0.0.1 localhost # 74.125.93.113 android.clients.google.com
b3 lưu lại copy vào thẻ nhớ hoặc bộ nhớ máy tùy bạn
b4 rồi dùng Root ghi đè vào ETC
sau đó khởi động lại máy của bạn và thử đăng nhập vào cửa hàng Play xem...
thành công 100% nhé
google play

CÁCH 3
1. mở root explore Mở file /etc/hosts trong chương trình quản lý file text.
2. Edit file này, comment các hàng dẫn đến google server. (Thêm # ngay đầu hàng)
hay xóa hết đi rồi copy dòng nay vào
127.0.0.1 localhost # 74.125.93.113 android.clients.google.com
3. Save file và reboot( tức là khởi động máy đó )


ch play apk