Nghe này : có một con chim bay từ Đông sang Tây vào buổi sáng, bay được 5km thì mất 2 giờ.
Con chim này bay tiếp theo hướng từ Đông sang Tây vào buổi chiều bay được 5km thì mất 4 giờ.
Hỏi tại sao?