DNTN Vận Tải Sơn Bình
124/29 Phan Huy Ích, P15, Tân Bình, HCM
Tel: 54 36 24 26 - 098 883 1199