Mình đã tốt nghiệp cao đẳng năm 2012 nhưng theo quy định mới thì mình phải chờ 2 năm nữa mới được liên thông. Có ai biết cách nào cho liên thông ngay được hok?