Tất cả các loại thực phẩm nhập khẩu bao gồm cả công bố dụng cụ thực phẩm là yêu cầu bắt buộc trước khi lưu hành. Sản phẩm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng vì vậy việc công bố tiêu chuẩn chất lượng càng phải được đặt lên hàng đầu.


Dịch vụ công bố dụng cụ thực phẩm tại Bravolaw:


- Tư vấn các thủ tục liên quan đến việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm dụng cụ đựng thực phẩm.
– Đại diện theo ủy quyền để soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ về công bố tiêu chuẩn dụng cụ chứa thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Tư vấn khách hàng phương hướng vượt qua các vấn đề phát sinh trong quá trình hồ sơ công bố được thẩm xét tại CQNN có thẩm quyền.
– Tư vấn và thực hiện việc xin phép nhập khẩu bán thành phẩm/nguyên liệu sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ thực phẩm, bao bì thực phẩm, rượu và các loại đồ uống khác…
– Xin giấy phép giải toả hàng tại Hải quan trong khi chờ hoàn tất thủ tục công bố tiêu chuẩn sản phẩm.
– Xúc tiến nhanh quá trình thẩm định hồ sơ.
– Đại diện theo ủy quyền để soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ về xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Đại diện theo ủy quyền để soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ về xin gia hạn giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.