Đôi khi account Google+/Picasa của bạn không có bất kỳ hình ảnh nào, nhưng trong Gallery vẫn hiện một thư mục trống và nhìn có vẻ rất sứ. Google không nói cho người dùng cách để xóa đi thư mục này, nên bài viết sẽ hướng dẫn bạn. google play

1. Bạn truy cập vào Setting và chọn Account & Sync, rồi chọn Google trong các account hiện ra.
2. Tại đây bạn bỏ chọn Sync Google PhotosSync Picasa Web album. Nếu bạn nào ở bước này không thấy các tùy chọn là do bạn đã tắt tính năng Sync, chỉ cần bật Sync lên là bạn sẽ thấy.
3. Bạn tiếp chuyện truy cập vào Application Manager cũng nằm trong Setting.
4. Bạn kéo xuống và chọn Gallery.
5. Bạn chọn Clear data, tới đây là xong ch play
Từ giờ thì trong Gallery chỉ hiện những bức ảnh có sẵn trong máy của bạn thôi. Hy vọng bài viết hữu dụng cho bạn.

Tải google play tại đây : tai google play

Nguồn : http://itaiungdung.com/