Tư vấn ISO, Lean - Tư vấn TQM - Tư vấn Tư duy đột phá - www.MQI.vn
www.MQI.vn

Phụng sự doanh nghiệp là sứ mạng của MQI Việt Nam
VT.TS. BÙI BÌNH THẾ
Từ khi thành lập đến nay đã hơn 7 năm, với chiến lược trí tuệ tao nguồn lực cho các doanh nghiệp. MQI đã tổ chức hơn 1000 khóa học tại Viện và ở các doanh nghiệp.
Các khóa học Chuyên viên ISO, QA – QC, Giám đốc nhân sự … được khai giảng hàng tháng và đã có uy tín trong công đồng doanh nghiệp, được rất nhiều học viên tham gia liên tục hàng năm.

Các chuyên đề TQM (Quản lý chất lượng toàn diện), COQ (Quản lý chi phí chất lượng), LM (sản xuất tinh gọn), Tổ trưởng sản xuất giỏi, Tư duy đột phá… đã được giảng và tư vấn cho nhiều Doanh nghiệp – Bệnh viện – Đại học…

Với thời gian đào tạo từ 5 - 10 - 20 buổi và nhiều nhất là 38 buổi, nội dung mỗi buổi học đều chứa đựng những kiến thức tinh hoa, thiết thực bằng những tài liệu mà các chuyên gia đã tư vấn cho doanh nghiệp.

Từ việc tổng hợp các Email của học viên yêu cầu tư vấn, chúng tôi nhận thấy họ đã am hiểu và chủ động vận dụng những kiến thức được đào tạo vào công việc. Nhiều học viên được bổ nhiệm vào các cấp quản lý cao hơn trong công ty.

Cấp bách đạt được cùng một lúc Nhanh – Nhiều – Tốt – Rẻ trong sản xuất/dịch vụ nhằm tạo sức mạnh cho doanh nghiệp Việt Nam là mục tiêu của tất cả chúng ta. Để trở thành hiện thực các cán bộ quản lý cần được khẩn trương đào tạo – tư vấn một hệ thống các công cụ để vận hành thành công ISO- TQM.
Các khóa học của MQI, sẽ đem đến những kết quả mà bạn mong đợi.
Chúc các bạn thành đạt!
VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ(MQI)
Đ/c: 97 Trần Quang Diệu, P14 Q3. Tp HCM – Tel: 08 62 943 855
www.MQI.vn mqiceo@yahoo.com.vn
Lịch khai giảng các khóa học1. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO) - MQI. Tạo đột phá trong công ty; KG. Hàng tháng
2. GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ(CHRO) - MQI. Người kiến tạo đội ngũ nhân sự đủ... ; KG. Hàng tháng
3. KHÓA ĐÀO TẠO LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013 - MQI. KG HÀNG THÁNG
4. KHÓA ĐÀO TẠO ISO 9001- 14001- OHSAS 18001 - MQI. KG Hàng tháng
5. ĐÀO TẠO QA/QC - MQI, Khai giảng hàng tháng
6. SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN MANUFACTURING) - MQI
7. TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT GIỎI, KG hàng tháng.
8. NHÓM KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (QCC)
9. CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG. Phân tích để đột phá. KG hàng tháng.
10. KIẾN TẠO TƯ DUY ĐỘT PHÁ - MQI. Bạn có muốn vượt trội? KG. hàng tháng
11. NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ, ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO, THƯ KÝ ISO.
12. TQM - Đào tạo- Tư vấn áp dụng theo yêu cầu
13. TƯ VẤN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ- MQI, Tư duy đột phá - Phát triển vượt trội
14. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM (BABOK) KG hàng tháng.
15. CÁC KHÓA HỌC TIN HỌC
16. BÁN HÀNG THÀNH CÔNG VỚI TƯ DUY ĐỘT PHÁ; theo yêu cầu.