thấy hoành tráng không các bác
quảng cáo không sai nhé.anh em làm 1 em về sài nhé.