Manchester City VS Aston Villa đội bóng từ khi chiến tranh đã được hơn 26 trò chõi, Manchester City 13 thắng 5 thua lỗ 8 cấp thống trị bóng vào lỗi-42, phi 28, trong ðó thắng, 2 9 2 nhà âm vị trí tuyệt ðối lợi dụng bóng vào các lỗi 26, phi 12.
Season
Cấp
Manchester City nhà
Aston Villa nhà
Mùa giải 09-10
Super
3:1 (10.05.10)
01:01
Mùa giải 08-09
Super
2:0 (09.03.04)
04:02
Mùa giải 07-08
Super
1:0 (07.09.16)
01:01
06-07
Super
0:2 (07.04.28)
01:03
Mùa giải 05-06
Super
3:1 (05.10.31)
00:01
Mùa giải 04-05
Super
2:0 (04.11.27)
01:02
Mùa giải 03-04
Super
4:1 (03.09.14)
01:01
Mùa giải 02-03
Super
3:1 (02.12.26)
01:00
 
Stoke City vs Fulham ðội từ Premier League có hai ðội chiến ðấu trong 4 trận, 2 thắng và 1 Stoke City mất Ðội 1 chút trên tay, vào các lỗi 4, không 3 bàn; mà vẫn thắng nhà và cấp 1 1 bất khả chiến bại vị trí thống trị tuyệt ðối, lỗi, không có 2 thành 3 quả bóng.
Season
Cấp
Stoke City nhà
Fulham nhà
Mùa giải 09-10
Super
3:2 (10.01.05)
00:01
Mùa giải 08-09
Super
0:0 (08.12.13)
01:00
 
Sunderland VS Blackpool ðội kể từ khi hai ðội từ các hồ sõ miễn trận Premier League.
Tottenham vs Newcastle ðội từ Premier League có hai ðội chiến ðấu hõn 32 tr
ò chõi, ðội Tottenham thắng 4 cấp 12, 16 nhýợc ðiểm tiêu cực, lỗi, không phải 55 thành 43 quả bóng, trong ðó có 9 trận thắng và cấp 1 6 nhà tận dụng lợi thế của tiêu cực , thành 27 lỗi, không phải 21 quả bóng.
Season
Cấp
Tottenham nhà
Newcastle Arena
Mùa giải 08-09
Super
1:0 (09.04.19)
02:01
Mùa giải 07-08
Super
1:4 (08.03.30)
03:01
06-07
Super
2:3 (07.01.14)
03:01
Mùa giải 05-06
Super
2:0 (05.12.31)
03:01
Mùa giải 04-05
Super
1:0 (05.04.10)
00:01
Mùa giải 03-04
Super
1:0 (04.03.14)
04:00
Mùa giải 02-03
Super
0:1 (03.01.29)
02:01
Mùa giải 01-02
Super
1:3 (02.01.30)
00:02
 
 
Tottenham Hotspur
VS Newcastle Unitedkể từ khi cuộc chiến ðội ðã được 8 trò chõi, West Bromwich Albion Ðội 1 thắng, 5 trận hòa và 2 thua thiệt hại nhẹ, vào lỗi 7, 9 bóng không, một nhà chiến thắng 2, 1 mất mát và các đối thủ được chia đồng đều, vào năm lỗi, không có 5 quả bóng.
Season
Cấp
West Bromwich Albion tại nh
à
Blackburn Arena
Mùa giải 08-09
Super
2:2 (08.11.01)
00:00
Mùa giải 05-06
Super
2:0 (06.02.04)
02:00
Mùa giải 04-05
Super
1:1 (05.04.26)
01:01
Mùa giải 02-03
Super
0:2 (02.09.30)
01:01
 
West Ham United vs Everton tiếng Anh Premier
đội League kể từ khi chiến tranh đã được hơn 30 trò chõi, West Ham 6 trận thắng, 8, 16, một mức ðộ tiêu cực ở một bất lợi, lỗi, không phải 55, 26 vào quả bóng, trong ðó thắng 4 cấp nhà 4 7 nhýợc ðiểm tiêu cực , vào 16-lỗi, không phải 25 quả bóng.
Season
Cấp
West Ham nhà
Everton nhà
Mùa giải 09-10
Super
1:2 (09.11.08)
02:02
Mùa giải 08-09
Super
1:3 (08.11.08)
03:01
Mùa giải 07-08
Super
0:2 (07.12.15)
01:01
06-07
Super
1:0 (07.04.21)
02:00
Mùa giải 05-06
Super
2:2 (06.03.04)
01:02
Mùa giải 02-03
Super
0:1 (02.10.27)
00:00
Mùa giải 01-02
Super
1:0 (02.03.06)
05:00
Mùa giải 00-01
Super
0:2 (01.03.31)
01:01
 
Birmingham City
VS Manchester Unitedðội bóng kể từ khi Premier League có hai ðội chiến ðấu trên 12 trò chõi, tổ chức tại Birmingham 9 nhóm cấp 3 không thành công ðể giành chiến thắng ở thế bất lợi, thành bốn lỗi, không có 19 bàn thắng, 3 trận hòa, 3 thua lỗ tại nhà mà không giành được một bất lợi, thành 4 quả bóng mất 7 quả bóng.
Season
Cấp
Birmingham nhà
Manchester United nhà
Mùa giải 09-10
Super
1:1 (10.01.09)
01:00
Mùa giải 07-08
Super
0:1 (07.09.29)
01:00
Mùa giải 05-06
Super
2:2 (05.12.28)
03:00
Mùa giải 04-05
Super
0:0 (04.10.16)
02:00
Mùa giải 03-04
Super
1:2 (04.04.10)
03:00
Mùa giải 02-03
Super
0:1 (03.02.04)
02:00
 
 
 
Chelsea VS Bolton Wanderers
kể từ khi chiến tranh đã được hơn 22 trò chõi, Chelsea 14 chiến thắng, 5 trận hòa, 3 thua lỗ hoàn toàn thống trị bóng vào lỗi-45, phi 20, trong đó có 3 nhà thắng 1 mất 7 vị trí thống trị tuyệt đối, thành 27 quả bóng mất 14 bàn thắng.
Season
Cấp
Chelsea nhà
Bolton Arena
Mùa giải 09-10
Super
1:0 (10.04.13)
00:04
Mùa giải 08-09
Super
4:3 (09.04.11)
00:02
Mùa giải 07-08
Super
1:1 (08.05.11)
00:01
06-07
Super
2:2 (07.04.28)
00:01
Mùa giải 05-06
Super
5:1 (05.10.15)
00:02
Mùa giải 04-05
Super
2:2 (04.11.20)
00:02
Mùa giải 03-04
Super
1:2 (03.12.13)
00:02
Mùa giải 02-03
Super
1:0 (03.04.12)
01:01
 
Wigan Athletic VS Arsenal
đội bóng từ khi chiến tranh đã được 10 trò chõi Wigan Athletic 1, 8 trận thắng và 1 mức âm vào thế bất lợi, lỗi, không phải 23 vào bóng 9; một nhà 1 3 thắng và 1 bất lợi mức tiêu cực, bóng vào lỗi 6, phi 10.
Season
Cấp
Wigan Athletic nhà
Arsenal nhà
Mùa giải 09-10
Super
3:2 (10.04.18)
04:00
Mùa giải 08-09
Super
1:4 (09.04.11)
01:00
Mùa giải 07-08
Super
0:0 (08.03.09)
02:00
06-07
Super
0:1 (06.12.13)
02:01
Mùa giải 05-06
Super
2:3 (05.11.19)
04:02
 
Liverpool
VS Wolverhampton Wandererscó hai ðội chiến ðấu trong 4 trận, 2 thắng, 2 vị trí bất bại của Liverpool thống trị tuyệt ðối, thành bốn lỗi, không một bóng, họ bất bại kỷ lục ở nhà 2 tận dụng lợi thế của chiến tranh, thành 3 bóng không thừa nhận.
Season
Cấp
Liverpool chủ
Wolves nhà
Mùa giải 09-10
Super
2:0 (09.12.26)
00:00
Mùa giải 03-04
Super
1:0 (04.03.20)
01:01
 
 
 
 
Nottingham Forest VS Derby County ðội ð
ã chiến đấu kể từ khi hai đội có 4 trận, 3 Nottingham Forest 1 mất mát đã không giành chiến thắng một bất lợi, lỗi, không phải 4 quả bóng vào 3; một trong hòa bình và đối thủ ở nhà hai đều chia, thành ba lỗi, không 3 quả bóng. Hai đội ở các giải đấu trong cuộc chiến ra khỏi vương miện Anh 10 trò chõi, Nottingham Forest 2 thắng 4 thua lỗ 4 cấp bất lợi, lỗi, 17 quả bóng không thành 13; một nhà 2 thắng 1 mất 2 nhẹ trên tay, vào các lỗi-10, phi 8-ball.
Season
Cấp
Nottingham Forest nhà
Derbyshire nhà
Mùa giải 09-10
Giải vô ðịch
3:2 (09.08.29)
01:00
Mùa giải 08-09
Giải vô ðịch
1:3 (09.02.21)
01:01
Mùa giải 04-05
Giải vô ðịch
2:2 (05.02.26)
03:00
Mùa giải 03-04
Giải vô ðịch
1:1 (03.09.27)
04:02
Mùa giải 02-03
Giải vô ðịch
3:0 (03.03.19)
00:00
Mùa giải 98-99
Super
2:2 (98.11.16)
01:00
Mùa giải 96-97
Super
1:1 (96.10.19)
00:00
 
Ðọc FC VS Hull City hai ðội từ các bản ghi Premier League ð
ã không đối đầu. League đội chiến đấu trên výõng miện của Anh ðã có 2 trò chõi, 1 Hull City 1 mất ðội ðã không thắng một bất lợi, lỗi, không 4 làm 2 quả bóng, trýờng hợp nhà chỉ là vòng thứ 14 trong mùa giải 05-06 với đối thủ 1-1 vẽ.
Season
Cấp
Hull City nh
à
Nhà
đọc
M
ùa giải 05-06
Giải vô
địch
1:1 (05.10.18)
03:01
 
Leeds United
VS Portsmouthđội bóng từ khi chiến tranh đã được hơn 2 trận, 2 đội Leeds United chiến đấu tất cả các nhược điểm tiêu cực, làm 2 lỗi, không 8-ball, một ngôi nhà duy nhất ở vòng 35 của mùa giải 04/03 mất hõn 2-1 ðối thủ.
Season
Cấp
Leeds nhà
Portsmouth nhà
Mùa giải 03-04
Super
1:2 (04.04.25)
06:01
 
Watford
VS Cardiff City hai ðội từ các hồ sõ miễn trận Premier League. Hai ðội ở các giải ðấu trong cuộc chiến ra khỏi výõng miện Anh 12 trận, 5 thắng 3 Watford Team Level 4 thiệt hại nhẹ trên tay, vào các lỗi 18, phi 20 bàn, trong ðó có 3 nhà 2 thắng 1 thua lỗ chút lợi thế, vào các lỗi-8, không 10 quả bóng.
Season
Cấp
Waterford nhà
Cardiff City nhà
Mùa giải 09-10
Giải vô ðịch
0:4 (09.10.03)
03:01
Mùa giải 08-09
Giải vô ðịch
2:2 (08.10.21)
02:01
Mùa giải 07-08
Giải vô ðịch
2:2 (07.12.26)
01:02
Mùa giải 05-06
Giải vô ðịch
2:1 (06.02.25)
01:03
Mùa giải 04-05
Giải vô ðịch
0:0 (04.12.28)
00:03
Mùa giải 03-04
Giải vô ðịch
2:1 (03.12.28)
03:00