VIB cung cấp rất nhiều hình thức cho vay doanh nghiệp. Cho vay doanh nghiệp như một cứu cánh cho những doanh nghiệp đang có nhu cầu về vốn.


Cho vay doanh nghiệp của VIB nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu về vốn, về ngoại tệ, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu,…
Cho vay doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư một cách hiệu quả.
VIB đưa ra các chính sách hấp dẫn trong cho vay doanh nghiệp với mong muốn tất cả các doanh nghiệp trong nước đều có nguồn vốn để mở rộng, nâng cấp sản xuất góp phần vào quá trình phát triển và phục hồi kinh tế chung.
Các doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức cho vay doanh nghiệp và tài trợ doanh nghiệp của VIB như:
Tài trợ vốn lưu động là giải pháp tài chính linh hoạt giúp đáp ứng về nhu cầu vay vốn lưu động của doanh nghiệp.
Tài trợ vốn trung dài hạn là giải pháp cho vay doanh nghiệp VIB giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất bằng đòn bẩy tài chính vững mạnh.
Trái phiếu doanh nghiệp là một dạng cho vay doanh nghiệp của VIB hỗ trợ doanh nghiệp phát hành trái phiếu.