Những xe nào cho là nhái thì các bạn post vào đây. có hình đang hoàng nhen
honda jocker

suzuki bella

yamaha mio classic

SYM cello


Trong 4 con này thì con nào nhái con nào