Lần trước thấy trong box này có topic chiếc lexam này mà là xe cũ.Em post hình mới của em nó cho các bác xem.

Không biết mọi người thế nào chứ ý kiến chủ quan của em thì cái đuôi hơi xấu
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1536 and weights 478KB.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1536 and weights 509KB.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1536 and weights 512KB.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1536 and weights 465KB.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1536 and weights 464KB.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1536 and weights 502KB.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1536 and weights 420KB.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1536 and weights 366KB.

Nguồn: http://www.bikervietnam.com/bfrm/sho...d.php?t=104198