Mỗi Hệ thống Vapourtec linh hoạt, lên đến 3 bơm chất phản ứng và 2 bình phản ứng.
Hệ thống có phạm vi rộng có khả năng bơm Có khả năng bơm axit mạnh, hóa chất cơ kim …


Hệ thống dễ dàng sử dụng trên giao diện màn hình cảm ứng trực quan rõ ràng.

- Tính toán tỷ lệ và thời gian phản ứng.
- Dispersion and residence time distribution tool
- 0.100 đến 10ml/min lưu lượng dòng chảy.
- Áp suất lên tới 10 bar trên toàn bộ lưu lượng dòng chảy.
- Dòng chảy là liên tục
- Automatic push-button priming
- Khả năng dễ dàng bơm axit mạnh, hóa chất cơ kim, Dung môi trộn lẫn liên tiếp, Light suspensions.--
-----------------
Kimnguu Instrument & Chemical EX_IM. JSC (KIMEX.JSC)
Head Office: No. 85 Duc Giang road - Hanoi City - Vietnam
Showroom: No.38 Lang Yen road, 4th floor, Hai Ba Trung Dist, Hanoi

Tel: (84-4) 3984 6184 Fax: (84-4) 3984 6185
website: www.vietchem.com.vn/ www.hoachat.com.vn