Nguyễn Hồng Chí

1. Đầu hôm quẳng gánh lao lung
Nam kha mơ giấc tương phùng cố nhân
Mộng tình bạc bẽo lần khân
Nợ đời trĩu gánh tần ngần chiêm bao.


2. Tàn khuya gói cuộc trầm kha
Cất vào giấc mộng ta bà chúng sinh
Bỏ cô đơn khóc một mình
Mộng lòng thế tục cố tình đi hoang.