Hi. Lần đầu vào diễn đàn daklak.org , đóng góp chút công sức.
Mình sẽ share host cho các bạn với dung lượng 5Gb - Bandwith 20GB cho các bạn làm diễn đàn hoặc site nhạc.
Lưu ý không úp mã độc vi phạm TOS. Ai vi phạm mình sẽ cắt mà không báo trước.
Điều kiện duy nhất: Copy bài này giới thiệu ở site khác.
Các bạn vui lòng điền gửi thông tin tại đây
http://daklak.org/showthread.php?t=13113
Mẫu như sau:
Họ tên:
Domain:
Email:
Nick trong diễn đàn:
Mục đích sử dụng:
Các bạn đăng ký nhiều nhiều, 10 người creat 1 lần nhé.