Thành viên 12BET sẽ nhận được lãi suất 0.1% Cá cược thể thao dựa trên doanh thu cược của bạn.
Tiền thưởng không giới hạn tối đa cho cược thể thao.
Tiền thưởng tối đa VND 6,000,000Để có được LÃI SUẤT của bạn, hãy gửi email đến promo@12csd.com cho chúng tôi với tên người dùng 12BET và số điện thoại hợp lệ của bạn.
Không bất cứ yêu cầu doanh thu cược khi bạn có nhu cầu rút tiền