TẶNG 33% TIỀN GỬI ĐẤU TIÊN CHO KHÁCH HÀNG MỚI ĐĂNG KÝ
TIỀN THƯỞNG LÊN ĐẾN VND 6,000,000Hãy điền mã tiền thưởng "12B33" ở trang đăng ký trong thời gian khuyến mãi đến 23:59:59 (GMT+8) Ngày 31 tháng 12 năm 2010.
Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký ở Việt Nam
Nếu bạn đã điền mã thưởng khi đăng ký, tiền thưởng của bạnsẽ được tự động ghi có vào tài khoản 12Bet . Nếu bạn quên điền mã thưởng, đừng lo lắng, chỉ cần gửi email cho chúng tôi khi bạn thực hiện một khoản tiền gửi ban đầu thành công và chúng tôi sẽ tín dụng lại cho bạn.