Gunny Azo Cập nhật tuồng mới, uỷ thác bản mới, fix cả lỗi tại địa chỉ http://gunnyazo.us, các bạn đồng vô chơi nhớ, vào game đánh cả nhiệm vụ lên 32 luôn, pet lên 60 lun, free 10k xu cho các trương mục mới lập!chơi free tội gì k nhởi!