Liên Hệ Quảng Cáo
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1

  Title
  Thành Viên Mới
  Ngày tham gia
  Aug 2013
  Đang ở
  Long An
  Bài viết
  10

  Mặc định Hướng dẫn online lập trình PHP, CodeIgniter framework, Zend framework

  Hướng dẫn online lập trình PHP, CodeIgniter framework, Zend framework


  Như tiêu đề topic, tôi nhận hướng dẫn các bạn quan tâm đến ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng 1 website bán hàng cơ bản (Hoặc 1 website tin tức...) từ cơ bản chưa biết gì về PHP tới nâng cao (Lập trình OOP trong PHP).

  Ngoài ra, các bạn đã làm qua ngôn ngữ PHP và muốn tìm hiểu về 1 PHP framework nào đó tôi có thể hướng dẫn các bạn về 2 framework phổ biến nhất hiện này là CodeIgniter frameworkZend framework.

  Các nội dung đều được truyền đạt thông qua việc làm trực tiếp 1 website cụ thể (Tôi thường hướng dẫn thông qua việc làm website bán hàng). Như vậy, sau khi kết thúc khóa học các bạn sẽ nhận được kiến thức liên quan cũng như 1 sản phẩm web thật sự do chính bạn thực hiện.

  **************************

  Hình thức học: CSM Talk & Teamviewer
  Thời gian học: Vào buổi tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (Có thể học sáng thứ 7 và chủ nhật). Thời gian cụ thể sẽ thương lượng sau.

  Thời lượng học:
  1. Khóa PHP: 18 buổi (2 giờ / buổi)
  2. Khóa CodeIgniter framework: 12 buổi (2 giờ / buổi)
  3. Khóa Zend framework: 24 buổi (2 giờ / buổi)


  Chi phí:

  1. Khóa PHP: 1,5 triệu VNĐ
  2. Khóa CodeIgniter framework: 01 triệu VNĐ
  3. Khóa Zend framework: 02 triệu VNĐ


  Lưu ý: Các khóa học các bạn có thể thương lượng lại về nội dung để phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Mỗi lớp học không quá 04 bạn. Nếu các bạn đăng ký theo nhóm từ 02 bạn thì sẽ giảm 10% cho mỗi bạn.

  Mọi chi tiết bạn vui lòng liên hệ tôi theo thông tin:

  Điện thoại: 0985 687 885
  Email: lehieu008@gmail.com


  **************************

  Nội dung các khóa học các bạn có thể tham khảo cơ bản như sau (Bộ khung này chỉ mang tính tham khảo, thực tế sẽ tùy tình hình mỗi bạn mà điều chỉnh cho thích hợp):

  A. Khóa lập trình PHP:
  1. Giới thiệu ngôn ngữ PHP
  - Các khái niệm cơ bản
  - Biến (Variables)
  - Hằng (Constants)
  - Kiểu dữ liệu (Data Types)
  - Chuyển đổi kiểu dữ liệu (Type Conversions)
  - Các toán tử (Operators)
  - Câu lệnh điều kiện if, switch
  - Vòng lặp (for, while, do... while, foreach)
  2. Hàm
  - Giới thiệu hàm
  - Khai báo hàm
  - Giá trị trả về của hàm
  - Sử dụng hàm
  - Tham số truyền (Tham trị, tham biến)
  - Phạm vi biến (Biến toàn cục, biến cục bộ)
  3. Mãng
  - Tạo mảng, truy xuất phần tử, thêm, xóa phần tử mảng
  - Sử dụng vòng lặp trong mảng: vòng lặp for, while, foreach,....
  - Kiểm tra giá trị tồn tại trong mảng
  - Sắp xếp dữ liệu
  - So sánh mảng
  - Trộn mảng
  - Mảng nhiều chiều (Khai báo, truy xuất phần tử, duyệt mảng,...)
  4. Chuỗi
  - Định nghĩa chuỗi
  - Mối quan hệ giữa chuỗi và mảng
  - So sánh chuỗi
  - Chuỗi con
  - Các hàm sử dụng trong chuỗi (Tìm kiếm, thay thế, so sánh, chiều dài chuỗi, chuyển đổi ký tự hoa thường)
  5. Thư mục & Tập tin
  - Tạo file
  - Truy xuất dữ liệu với file (Mở, đóng, đọc, ghi, xóa, kiểm tra sự tồn tại của file, thay đổi thuộc tính của file)
  - Thao tác với thư mục (Tạo, xóa, kiểm tra, đổi, xác định thư mục hiện hành)
  - Truy xuất tài nguyên trên mạng (Giao thức HTTP, giao thức FTP)
  6. Lập trình Form & Session & Cookie
  - Phương thức GET
  - Phương thức POST
  - Session
  - Cookie
  7. Ngôn ngữ SQL & MySQL
  - Giới thiệu ngôn ngữ SQL
  - Các toán tử
  - Các kiểu dữ liệu
  - Các câu lệnh truy vấn (Tạo table, thay đổi cấu trúc, thêm dữ liệu vào bảng, chỉnh sửa dữ liệu, xóa dữ liệu)
  - Các câu lệnh hiển thị dữ liệu (Select đơn giản, select có sắp xếp dữ liệu, select có hàm tính toán, select có kết bảng, select phân nhóm, select tìm kiếm...)
  8. Lập trình hướng đối tượng (OOP)
  - Khai báo lớp (Thuộc tính, phương thức)
  - Thể hiện của lớp
  - Constructor của lớp
  - Sự thừa kế trong hướng đối tượng
  - Phạm vi sử dụng tài nguyên trong lớp
  - Lớp hằng
  - Lớp tĩnh
  - Lớp trừu tượng (Abstract Classes)
  - Giao diện (Interfaces)
  - Quản lý thông báo lỗi (Exceptions)
  - Cơ chế tự động include các file định nghĩa (Auto loading)
  9. Web Services
  - Khái niệm về Web Services
  - SOAP (Giao thức hỗ trợ xây dựng Web services)
  - REST (Truy xuất tài nguyên hệ thống dựa trên URI)
  10. Các thành phần khác
  - Upload file
  - Phân trang
  - Validate
  - Mail
  - Json
  - Ajax

  B. Khóa CodeIgniter framework:
  1. Lập trình hướng đối tượng
  - Ôn tập lại OOP (Nếu cần thiết)
  2. Mô hình CodeIgniter framework
  - Cài đặt & Tạo ứng dụng đầu tiên
  - Quy trình làm việc với lớp Controller
  - Quy trình làm việc với lớp View
  - Quy trình làm việc với lớp Model
  3. Các lớp thư viện
  - Email Class
  - File Uploading Class
  - Form Validation Class
  - Pagination Classư
  - Session Class
  - URI Class
  - ...
  4. Các hàm helper
  - Form Helper
  - HTML Helper
  - URL Helper
  - Date Helper
  - Capcha Helper
  - ...
  5. Cách tích hợp các thư viện ngoài
  6. Tự viết thư viện cho CodeIgniter

  C. Khóa Zend framework:
  1. PHP & Lập trình hướng đối tượng
  - Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng & hướng thủ tục
  - Khái niệm về lập trình hướng đối tượng
  - Khái niệm về lớp (Class)
  - Khái niệm về đối tượng (Object)
  - Class & Object
  - Thuộc tính và phương thức
  - Hàm __construct(). Kỹ thuật truyền tham số trong thực tế
  - Tính kế thừa & overwrite
  - Hàm __destruct()
  - Hàm clone()
  - Self & parent
  - PPP (public – protected – private)
  - Static
  - Constant
  - Final
  - Autoload
  - Serialization
  - _sleep() & __wakeup
  - toString()
  - Abstract class
  - Interfaces
  - __set() & __get() method
  - Mô hình MVC
  2. Cài đặt và cấu hình Zend framework
  - Cấu hình ứng dụng
  - Zend_Application
  - Zend_Config
  - Zend_Registry
  - Zend_Layout
  - Zend_Front_Controller
  - Zend_View
  - Cấu hình ứng dụng multi module
  - Zend_Controller_Action
  3. Thao tác với Database
  - Zend_Table
  - Zend_Db
  - Zend_Db_Select
  - Zend_Session
  - Zend_Table_Select
  - Zend_Db_Select & Zend_Db_Table
  - Zend_Paginator
  - Zend_Db_Table Relationships
  4. Kiểm tra, lọc dữ liệu - upload tập tin - gắn plugin
  - Zend_Validate
  - Zend_Filters
  - Zend_File
  - Cài đặt FCKeditor (Plugin - Theme - Upload ...)
  - PHP Thumb library
  - Zend_View_Helper
  5. Định dạng quốc tế - Session - Đa ngôn ngữ
  - Zend_Locale
  - Zend_Date
  - Zend_Currency
  - Zend_Translate
  6. Đăng ký - Đăng nhập - Phân quyền
  - Zend_Captcha
  - Zend_Auth
  - Luồng xử lý & Plugin trong ứng dụng ZF
  - Zend Controller Plugin ErrorHandler
  - Zend_Acl
  - Zend_Acl with Database
  7. Tối ưu ứng dụng
  - Liệt kê category đa cấp
  - Tạo hệ thống Block cho ứng dụng
  - Zend_Controller_Router
  - Zend_Cache
  8. Form - Mail - Log - Ajax ...
  - Json
  - JQuery – Menu - Zend_Json
  - JQuery - Ajax
  - Ajax & Zend framework
  - Zend_Form_Element + Validate
  - Zend_Form với database
  - Zend_Form_Decorator
  - Zend_Mail
  - Ajax & Check form
  9. Các lớp mở rộng
  - Htaccess for web
  - Zend_Feed
  - Zend_Search_Lucene
  - Zend_XmlRpc
  - Zend_Navigation
  - Zend_Pdf
  - Zend_Soap
  - ZendX_JQuery
  - Zend_Log
  - Zend_Tag

  Tất cả các khóa học KHÔNG bao giờ là lý thuyết suông. Bạn sẽ từ từ hoàn thiện 1 sản phẩm website trong từng ngày học của mình.

 2. #2

  Title
  Thành Viên Cấp 1
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Đang ở
  Bắc Ninh
  Bài viết
  74

  Mặc định

  Dịch vụ đăng tin rao vặt lên mạng Mr. Trí 0937 300 081

  Bán hàng Online đang là phương pháp kinh doanh một cách phổ biến và hiệu quả. Cá nhân bạn đang có những sản phẩm mong muốn bán ra thị trường. Nhưng bạn có quá nhiều việc phải làm! bạn không có nhiều thời gian dành cho việc đăng tin lên những trang Cộng đồng. Vì vậy hiệu quả bán hàng không đạt doanh số . Tại sao bạn không nghĩ đến một giải pháp khác mà sản phẩm của bạn vẫn được nhiều người biết đến một cách rộng rãi trên mạng. Hãy gọi đến dịch vụ đăng tin rao vặt giá rẻ của chúng tôi, dịch vụ đăng tin rao vặt của chúng tôi sẽ làm phần việc đó để đưa sản phẩm của bạn mau chóng lên TOP Google.


  GÓI 1
  - Chi phí : 800.000 VND / 01 tháng
  - Biên soạn nội dung tin đăng.
  - 300 tin mỗi ngày.
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.

  GÓI 2
  - Chi phí : 1.300.000 VND / 01 tháng
  - Biên soạn nội dung tin đăng
  - 500 cho tin mỗi ngày.
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.

  GÓI 3
  - Chi phí : 1.900.000 VND / 01 tháng
  - Biên soạn nội dung tin đăng
  - 800 cho tin mỗi ngày.
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.

  GÓI 4
  - Chi phí : 3.000.000 VND / 01 tháng
  - Biên soạn nội dung tin đăng.
  - 1300 tin mỗi ngày.
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.

  GÓI 5
  - Chi phí : 4.500.000 VND / 01 tháng
  - Biên soạn nội dung tin đăng.
  - 2,000 tin mỗi ngày.
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.

  GÓI 6
  - Chi phí : 6.500.000 VND / 01 tháng
  - Biên soạn nội dung tin đăng
  - 3,000 tin mỗi ngày.
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.

  Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

  Mr.Trí: 0937 300 081

  + Hợp đồng 03 tháng giảm 5%
  + Hợp đồng 06 tháng giảm 10%
  + Hợp đồng 12 tháng giảm 15%


  + Với mọi gói chúng tôi đều thực hiện đầy đủ mọi chức năng cho quý khách hàng: Báo cáo đầy đủ nội dung tin cho khách hàng, thay đổi nội dung và chọn website theo yêu cầu của khách hàng.
  + Phù hợp với Cá Nhân, Doanh Nghiệp lớn nhỏ bán sản phẩm hoặc quảng bá thương hiệu lâu dài trên Internet.


Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-12-2013, 03:24 PM

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •