Việc làm dược phẩm thuộc trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe, một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh. Một dân số lão hóa và phát triển mới trong chẩn đoán và điều trị (dẫn đến tăng cường sử dụng thuốc) là những yếu tố chính dẫn sự tăng trưởng này. Ngành công nghiệp dược phẩm tự nó là một phần quan trọng của câu chuyện tăng trưởng này. Ngoài việc đưa ra một dòng ổn định của sản phẩm và thiết bị tiên tiến, ngành công nghiệp cũng được các thông báo của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông qua mạng lưới của họ đại diện y tế. Chúng tôi bắt đầu cuộc thảo luận của chúng ta về việc làm dược phẩm với một cái nhìn tại các đại diện y tế. Đại diện y tế Người đại diện y tế bán bằng cách giáo dục bác sĩ về mới nhất trong điều trị. Đại diện y tế tốt có thể tiết kiệm nhiều giờ trong một thời gian các bác sĩ (nếu không dành cho kịp với sự phát triển trong lĩnh vực xử lý). Đây là một nhiệm vụ quan trọng như các loại thuốc mới có hiệu quả cao hơn liên tục được phát triển. Người đại diện giải thích cho các bác sĩ cách các loại thuốc làm việc, và làm thế nào họ là một cải tiến so với phương pháp điều trị hiện có. Người đại diện nhận được đào tạo chuyên sâu trang bị cho người có kiến ​​thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng. Họ cũng đi cùng đại diện có kinh nghiệm để học hỏi thực hành hiệu quả. Sau đó, họ phải sửa chữa các cuộc hẹn với bác, đến được với các bác trong thời gian ngắn họ được tự do, giải thích những điều rõ ràng trong thời gian ít có sẵn và đáp ứng các mục tiêu của họ liên quan đến các cuộc gọi bán hàng và bán hàng. Hiệp hội Công nghiệp Dược phẩm Anh ABPI tiến hành kỳ thi, và cũng đã đặt ra quy tắc ứng xử. Chúng hoạt động như các cơ quan quản lý của ngành công nghiệp và tham dự để khiếu nại về tuyên bố sai về thuốc men, và bất kỳ hành vi sai trái hoặc hành vi sai trái trên một phần của đại diện và những người khác trong lĩnh vực này. Quản lý sản phẩm Một người quản lý sản phẩm là một chuyên gia tiếp thị những người có kế hoạch các chiến dịch tiếp thị cho một sản phẩm và theo dõi kết quả của chiến dịch. Quản lý sản phẩm quyết định như thế nào để làm cho bài thuyết trình thuyết phục với bằng chứng lâm sàng và các vật liệu khác. Họ sắp xếp để tạo ra các tài liệu bán hàng cho một sản phẩm và liên tục theo dõi tác động của văn học, và các chiến dịch nói chung, đang sản xuất. Quản lý bán hàng Quản lý bán hàng, nhân viên y tế trước đây bản thân, dẫn đầu một nhóm nhân viên y tế. Đó là trách nhiệm của họ để đào tạo và động viên đại diện cho hiệu quả tối đa. Vụ pháp lý Ngành công nghiệp dược phẩm được quản lý bởi nhiều quy định. Các chiến dịch bán hàng của họ cần phải được sự chấp thuận từ cho phép để bán thuốc cho sử dụng đặc biệt với những gì họ có thể bao gồm trong các tài liệu bán hàng của họ. Một số lượng lớn các thủ tục và quy trình có liên quan trong việc chấp thuận cần thiết. Đi sau khi các thủ tục đã trở thành một vai trò toàn thời gian đối với người có một mắt để xem chi tiết và quen với legalese. Việc làm Dược phẩm khác Sự nhấn mạnh trên đã được doanh số bán hàng liên quan việc làm dược phẩm. Trên thực tế, các công ty dược phẩm cần dược sĩ, các nhà nghiên cứu lâm sàng, quản lý nhân sự, và những người có kỹ thuật và phi kỹ thuật khác để điều hành hoạt động của họ. Công ty dược phẩm dành một khoản tiền lớn để khám phá các loại thuốc mới, và sau đó tiến hành thử nghiệm lâm sàng một cách dần dần cho đến khi thuốc được cuối cùng đã chấp thuận của Cục Quản lý dược liên bang để tiếp thị. Người được đào tạo và kinh nghiệm cần thiết là cần thiết để tham dự vào tất cả các khía cạnh hoạt động và nhiều việc làm dược phẩm uy tín có sẵn trong khu vực bán hàng không. Cả hai bán hàng và người bán hàng không có thể mong đợi lương tốt trong ngành công nghiệp dược phẩm.