Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh đã tìm việc làm cho trên 20 nghìn lao động, đạt 125,52% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng năm 2013, Thái Nguyên đã tổ chức 127 lớp đào tạo nghề với gần 3,7 nghìn người học nghề, đạt 92,2% kế hoạch năm 2013…

Tính đến hết 31/8/2013, toàn tỉnh đã tim viec làm cho trên 20 nghìn lao động (đạt 125,52% kế hoạch năm), trong đó, trên 900 lao động được giải quyết việc làm mới từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.

Bên cạnh công tác tạo việc làm cho người lao động, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các hoạt động trong lĩnh vực quản lý như: hỗ trợ kịp thời cho người có công với cách mạng, người nghèo, người thuộc diện bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…

Trong 9 tháng năm 2013, ngành đã tham mưu nhân rộng từ 3 mô hình điểm phát triển kinh tế giảm nghèo ra 163 hộ nghèo toàn tỉnh; mua gần 303 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho gần 83 nghìn người nghèo và gần 220 nghìn người dân tộc thiểu số; tặng quà, cứu trợ đột xuất trên 17 tỷ đồng cho gần 5 nghìn hộ nghèo; trao gần 40 nghìn suất quà trị giá trên 7,3 tỷ đồng cho người có công; xây dựng và sửa chữa 80 nhà cho người có công với cách mạng.

Tags: timviec