>>> Top 20 thương hiệu đắt giá nhất hành tinh
>>> Những CEO nhỏ tuổi nhất thế giới

1. Hãng dầu khí Exxon Mobil

Vị trí trong xếp hạng Global 500: 3
Doanh thu năm 2012: 449,9 tỷ USD
Lợi nhuận năm 2012: 44,9 tỷ USD
Quốc gia đặt trụ sở: Mỹ
Hãng dầu khí Exxon Mobil

2. Hãng công nghệ Apple


Vị trí trong xếp hạng Global 500: 19
Doanh thu năm 2012: 156,5 tỷ USD
Lợi nhuận năm 2012: 41,7 tỷ USD
Quốc gia đặt trụ sở: Mỹ
Hãng công nghệ Apple

3. Hãng dầu khí Gazprom

Vị trí trong xếp hạng Global 500: 21
Doanh thu năm 2012: 153,5 tỷ USD
Lợi nhuận năm 2012: 38,1 tỷ USD
Quốc gia đặt trụ sở: Nga
Hãng dầu khí Gazprom

4. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC)

Vị trí trong xếp hạng Global 500: 29
Doanh thu năm 2012: 133,6 tỷ USD
Lợi nhuận năm 2012: 37,8 tỷ USD
Quốc gia đặt trụ sở: Trung Quốc
Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC)

5. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc

Vị trí trong xếp hạng Global 500: 50
Doanh thu năm 2012: 113,4 tỷ USD
Lợi nhuận năm 2012: 30,6 tỷ USD
Quốc gia đặt trụ sở: Trung Quốc
Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc

6. Hãng ôtô Volkswagen

Vị trí trong xếp hạng Global 500: 9
Doanh thu năm 2012: 247,6 tỷ USD
Lợi nhuận năm 2012: 27,9 tỷ USD
Quốc gia đặt trụ sở: Đức
Hãng ôtô Volkswagen

7. Hãng dầu khí Royal Dutch Shell

Vị trí trong xếp hạng Global 500: 1
Doanh thu năm 2012: 481,7 tỷ USD
Lợi nhuận năm 2012: 26,6 tỷ USD
Quốc gia đặt trụ sở: Hà Lan
Hãng dầu khí Royal Dutch Shell

8. Hãng dầu khí Chevron

Vị trí trong xếp hạng Global 500: 11
Doanh thu năm 2012: 233,9 tỷ USD
Lợi nhuận năm 2012: 26,2 tỷ USD
Quốc gia đặt trụ sở: Mỹ
Hãng dầu khí Chevron

9. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc

Vị trí trong xếp hạng Global 500: 64
Doanh thu năm 2012: 103,5 tỷ USD
Lợi nhuận năm 2012: 23 tỷ USD
Quốc gia đặt trụ sở: Trung Quốc
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc

10. Ngân hàng Bank of China

Vị trí trong xếp hạng Global 500: 70
Doanh thu năm 2012: 98,4 tỷ USD
Lợi nhuận năm 2012: 22,1 tỷ USD
Quốc gia đặt trụ sở: Trung Quốc