Nha khoa không phải là một ngành hot tại Tp. Hồ Chí Minh nhưng lại kiếm ra tiền tại nơi đây. Vì vậy nhu cầu quảng bá thương hiệu cũng như chất lượng phục vụ của một trung tâm nha khoa cũng khá quan trọng.
Trích nguồn: In thẻ nhựa Trung Tâm Nha Khoa Kỹ Thuật Cao

https://www.facebook.com/InKyThuatSo
https://www.facebook.com/InQuangCao.vinadesign