Các ngân hàng uy tín thường đưa ra các chương trình tài trợ thương mại để ủng hộ và hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời buổi kinh tế khó khăn.


Không chỉ thế, các ngân hàng còn đưa ra chương trình ngân hàng khuyến mãi để thu hút người dùng làm quen với các sản phẩm mới của ngân hàng.
Tài trợ thương mại là một gói sản phẩm bao gồm nhiều dịch vụ nhỏ cho doanh nghiệp có thể lựa chọn.
Dịch vụ thanh toán quốc tế thuộc gói sản phẩm tài trợ thương mại là dịch vụ giúp rút ngắn khoảng cách giao dịch giữa các quốc gia.
Dịch vụ tài trợ xuất khẩu và tài trợ nhập khẩu thuộc gói tài trợ thương mại là dịch vụ đầu tư vốn cho hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu.
Ngoài ra, trong gói tài trợ thương mại còn có dịch vụ bảo lãnh, với dịch vụ này doanh nghiệp sẽ được cung cấp các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động bảo lãnh trong thương mại.
Có thể nói tài trợ thương mại là cứu cánh đắc lực cho doanh nghiệp do các ngân hàng uy tín đưa ra.