Hỏi: Tôi 66 tuổi, chỉ xin Medicare phần A khi 65 tuổi vào tháng 12/2012 vì có Bảo Hiểm từ công việc chăm sóc mẹ già do Sở Xã Hội cung cấp qua chương trình In Home Supportive Services.

Sau khi mẹ tôi qua đời vào tháng 5/2013, tôi đi xin Medicare phần B vào tháng 7/2013 nhưng Sở An Sinh xã Hội từ chối và bảo tôi phải trở lại vào 1/1/2014 đến nộp đơn. Xin cô chỉ phương thức nào để có thể xin được Medicare phần B ngay vì tôi cần đi Bác sĩ trong tháng này.
Bà B. Đào ( Garden Grove)

Đáp: Khi đến Sở An Sinh Xã Hội để xin Medicare phần B sau khi mất Bảo Hiểm ở sở làm, họ sẽ đưa cho bà một đơn để đem đến sở làm cũ chứng nhân là bà có BH này khi 65 tuổi, do đó, bà đã không xin phần B mà chỉ xin phần A thôi.

Giấy chứng nhận có BH từ sở làm phải ghi rõ ngày tháng bà bắt đầu và chấm dứt BH ấy.

Tin tức về thời gian có BH Sở làm này rất quan trọng vì nó giúp nhân viên Sở An Sinh Xã Hội cho phép bà ghi tên ngay vào phần B trong giai đọan ghi tên đặc biệt (Special Enrollment Period) kéo dài 8 tháng, kể từ ngày bà mất BH sở làm, cũng như chứng nhân là khi 65 tuổi vào tháng 12 năm 2013, lý do vì sao bà đã không xin phần B vì lúc đó, bà có BH Sở làm.

Khi đọc kỹ thư chứng nhận của In Home Supportive Services, về BH do việc săn sóc Me bà do họ cung cấp, tôi tìm được lý do vì sao Sở An Sinh Xã Hội không cho bà ghi tên vào phần B trong giai đọan đặc biệt nói trên.

Giấy chứng nhân của IHSS chỉ ghi ngày BH chấm dứt mà không ghi ngày bắt đầu BH là ngày nào, nên Sở ASXH không biết khi 65 tuổi, bà có BH ở sở làm hay không, vì vậy mà họ bảo bà trở lại vào đầu năm 2014 để xin Medicare dành cho những ngừơi ghi tên trễ vào Medicare.

Tóm lại, bà nên liên lạc với IHSS để xin họ cấp giấy chứng nhân có thêm thông tin của ngày BH Sở làm bắt đầu nữa, rồi nộp cho ASXH, bà sẽ được ghi tên vào phần B trong giai đoạn đặc biệt.

Một giải pháp thứ hai để giúp có Medicare phần B là bà có thể nộp đơn xin hưởng chương trình Medicare Saving Program-MSP từ Sở Xã Hội (Social Services Agency) vì lợi tức thấp.

Tags: timvieclam , tim kiem viec lam